Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest reakcja KRRiT na skargę Kancelarii Andrzeja Dudy na "Wiadomości" TVP. Nie będzie kary

10 wrzesień 2018 12:43
58 9
Jest reakcja KRRiT na skargę Kancelarii Andrzeja Dudy na "Wiadomości" TVP. Nie będzie kary

Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy skierowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę po tym, jak w wydaniu "Wiadomości" TVP z 12 czerwca nie podano informacji o proponowanych przez prezydenta pytaniach referendalnych. O sprawie poinformowała kilka miesięcy temu "Gazeta Wyborcza".

"Nie można uznać za wiarygodne tłumaczenia o braku czasu na przygotowanie materiału czy niespodziewanym charakterem wydarzenia. Komercyjne stacje telewizyjne zdołały przygotować i wyemitować materiały o posiedzeniu w dniu 12 czerwca br." - zauważała Halina Szymańska, szefowa kancelarii Andrzeja Dudy...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
wujojano

9 październik 2018 15:16

Chcia³em napisaæ, ¿e Adrianowi pokazano miejsce w szeregu, ale parê osób mnie ubieg³o. Niezapomniany Wojciech M³ynarski skomentowa³by to powszechne trafianie w samo sedno pytaniem: "Czy ci ludzie w jednej chwili Tacy m±drzy siê zrobili, Czy to sedno siê zrobi³o takie du¿e?" Obawiam siê, ¿e to drugie. Trudno tu wymy¶liæ co¶ odkrywczego. Adrian, jaki jest, ka¿dy widzi.

fakiba

9 październik 2018 15:14

Duda nie podlega ochronie w TVPis , ju¿ nie

krynolinka

9 październik 2018 15:05

Pokazano mu miejsce w szeregu. ¯e te¿ nie wstydzi³ siê tak publicznie skamleæ jak to zosta³ pominiêty i skrzywdzony. Brak jaj to jednak brak jaj.

polakadam

9 październik 2018 14:56

Dudus, popychad³o jeszcze nie zna swego miejsca w szeregu?

karolus2222

9 październik 2018 14:53

O KU.....A ! NIE BÊDZIE KARY DLA QRWIZJI ? JESTEM W SZOKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Jerzy Suchocki

9 październik 2018 15:07

Wed³ug telewizji publicznej,jaki¶ tam Prezydent i jego dwór to nie jest ¿aden partner do rozmów.Niech pilnuje swojego podwórka,oraz podpisywania co mu podsun±,a nie wychyla siê przed szereg.

jurek4491

9 październik 2018 14:50

RE¯IMOWE Wiadomo¶ci , kancelaria PiSdencika i PiS dencja to jest to samo STADO , krzywdy sobie nie zrobi± .

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 14:50

Aby oceniæ lub

sierra65

9 październik 2018 14:50

rezydent duda mo¿e pisaæ na berdyczów albo do le¶nego ruchad³a :-))))