Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Reparacje od Niemiec słuszne, choć nierealne

12 wrzesień 2017 05:35
57 1
Reparacje od Niemiec słuszne, choć nierealne

Roszczenia wobec Niemiec nie uległy przedawnieniu, oświadczenie Rady Ministrów o zrzeczeniu się reparacji wojennych z 1953 r. było sprzeczne z ówczesną Konstytucją PRL i dotyczyło pretensji wobec NRD, a nie całej RFN – twierdzi Biuro Analiz Sejmowych.

Autor opinii dr hab. Robert Jastrzębski podnosi, że prawo międzynarodowe nie uznaje przedawnienia roszczeń o odszkodowania z tytułu zbrodni przeciwko ludzkości. Zgodnie z ustaleniami konferencji poczdamskiej z 1945 r. Niemcy miały zostać zmuszone do wynagrodzenia „w jak najszerszym stopniu strat i c...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 1
Polak

12 wrzesień 2017 05:35

Reperacja są słuszę, ale obawiam się że nigdy nie zostaną wypłacone.