Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Roger Waters w Gdańsku. Na telebimach pojawiły się hasła "Konstytucja", "Uwolnić sądy"

5 sierpień 2018 20:22
79 8
Roger Waters w Gdańsku. Na telebimach pojawiły się hasła "Konstytucja", "Uwolnić sądy"

Na koncercie Rogera Watersa w Gdańsku, podobnie jak w Krakowie, pojawił się manifest polityczny. Podczas niedzielnego koncertu pojawiły się telebimy, a na nich wyświetlono hasła "Konstytucja" i "Uwolnijcie sądy".

Uwolnijcie media, uwolnijcie sądy, konstytucja, konstytucja, konstytucja - takie hasła pojawiły się na koncercie Rogera Watersa w Gdańsku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
NOTHING Real

5 sierpień 2018 20:28

Pan Waters poprostu próbuje obudziæ ¶pi±ca cze¶æ spo³eczeñstwa.

antropoid

5 sierpień 2018 20:28

Spokojnie. Normalno¶æ wróci i strz±¶niemy z Polski bolszewickie truch³o kaczyzmu.

miaukota

5 sierpień 2018 20:27

PiSiory, uwaga, szczekamy na mój znak ! Trzy, czte-ry, ju¿ ! ! !

kocurxtr

5 sierpień 2018 20:26

ca³y calutki dzieñ dzisiaj gra³o mi w g³owie 'the wall' przypadek ?

Zaloguj siê Skomentuj

5 sierpień 2018 20:25

Aby oceniæ lub

sabukan

5 sierpień 2018 20:24

Tego rodzaju muzyka nie masz ¿adnej szansy dotrzeæ do uszu i duszy zwolenników PiS. Oni preferuj± muzyk± disco, prost± (czyt. prostack±) ³atw± wpadaj±c± jednym i wypadaj±c± drugim uchem. Podskoczyæ praw± nog±. przetrzeæ oczy lew± rêk± a potem odwrotnie, lewa noga, prawa rêka. To nie przypadek lecz prawid³owo¶æ. Raz w lewo, raz w prawo. Prezes dyryguje.

Tom K

5 sierpień 2018 20:23

Brawo. Podziwiam artystów, którzy wiedz± gdzie przyje¿d¿aj± i nie boj± siê mówiæ o tym co widz±.

gorwell

5 sierpień 2018 20:23

Przy ka¿dym pomniku powinno siê zostawiæ egzemplarz konstytucji. Ustaw± zasadnicz± nie da siê zbezcze¶ciæ pomnika!