Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Do Rosji wracają T-34. Jeszcze niedawno służyły w armii Laosu. Słynne czołgi wciąż są sprawne

10 styczeń 2019 17:53
256 7

Przekazane w latach 80. Laosowi przez ZSRR czołgi T-34 wróciły do Federacji Rosyjskiej. Co znamienne, wysłużone, bo czołgi produkowano w latach 1941-1958, pamiętające głównie II wojnę światową, dotąd są "na chodzie" i jeszcze niedawno normalnie były wykorzystywane przez armię socjalistycznej republiki Laosu.

Jak przekazało rosyjskie ministerstwo obrony, 30 czołgów już pokonało znaczną część drogi z dalekiej Azji i po przetransportowaniu ich pociągami dotarło do Władywostoku. Potem trafią do Naro-Fomińska w obwodzie moskiewskim.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
skydd

10 styczeń 2019 17:57

Artyku³ jest ma³o precyzyjny . To s± modele T34-85

vontomke

10 styczeń 2019 17:57

U nas Macierewicz wymieni³ Leopardy na T-72. Tak ¿eby¶my mogli Rosji p³aciæ nie tylko za wêgiel, ale te¿ za serwisowanie z³omu, no i ¿eby ³atwiej im kiedy¶ by³o wej¶æ z "bratni± pomoc±".

m4fr

10 styczeń 2019 17:56

Mo¿na siê ¶miaæ ale te czo³gi nadal s± na wyposa¿eniu armii Rosyjskiej. Nie maj± elektroniki i s± odporne na impuls elektromagnetyczny. Podobnie amerykanie maj± jeszcze kilka tysiêcy sprawnych czo³gów z lat 60. Teoretycznie s± w muzeach i z³omowiskach ale wiêkszo¶æ ma sprawno¶æ bojow± i ¿o³nierze ucz± siê je obs³ugiwaæ.

outsider44

10 styczeń 2019 17:55

To ¶wietnie. Rosja ma wreszcie sprawne czo³gi! Przynajmniej nie stan± nagle w czasie Parady Zwyciêstwa.

Zaloguj siê Skomentuj

10 styczeń 2019 17:55

Aby oceniæ lub

1852m

10 styczeń 2019 17:54

Gdyby szalony Antoni dalej nosi³ tekê ministra wojny kupi³ by ca³y transport wozów bojowych od Laosjan:)

ercu

10 styczeń 2019 17:54

Gdyby macierewicz by³ ministrem MON og³osi³by przetarg na dostawê tych¿e czo³gów, bez niego jest smutno.