Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Rz±d da wy¿sz± emeryturê. Co trzeba zrobiæ?

5 listopad 2018 06:06
279 0
Rz±d da wy¿sz± emeryturê. Co trzeba zrobiæ?

Zgodnie z rz±dowymi zapowiedziami w 2019 r. jednorazowo najni¿sze emerytury zostan± podniesione. Minimum o 70 z³ brutto, czyli ok. 56 z³ na rêkê. Ustawa jest jeszcze projektowana, ale nie trzeba czekaæ do marca, by wnioskowaæ o emeryturê.

Na ³amach „Faktu” Ma³gorzata Oryga, doradca emerytalny warszawskiego oddzia³u ZUS radzi, kiedy op³aca siê z³o¿yæ wniosek o emeryturê oraz co zrobiæ, by dostaæ jak najwiêcej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0