Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Rzeszów: CBA zatrzymało pięciu biznesmenów. Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł

12 grudzień 2018 11:35
300 8
Rzeszów: CBA zatrzymało pięciu biznesmenów. Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł

Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty oraz fikcyjne faktury opiewające na kwotę blisko 10 milionów złotych. Wstępne ustalenia CBA wskazują jednak, że "pustych faktur" było znacznie więcej. Szacuje się, że łączna kwota dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

"Funkcjonariusze CBA wkroczyli do akcji jednocześnie w wielu miejscach, by nie dopuścić do zatarcia śladów bądź utraty dowodów przestępstwa" - czytamy na stronie internetowej CBA. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani biznesmeni prowadzili swoją nielegalną działalność na terenie całego kra...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
lubicz56

12 grudzień 2018 14:27

VATowska mafia na Podkarpaciu? Bawarii in spe? Tam przecie tylko lepszy sort, sól pislamskiego suwerena mieszka. Co prawda czasami dzieci musz± tam jadaæ z psich misek i bywaj± przez rodziców lub plebanów gwa³cone ale ¿eby od razu przestêpczo¶æ zorganizowana? Nie wierzê :)

marywil2012

12 grudzień 2018 13:20

tak zupe³nie przypadkowo podczas przemówienia premiera morawieckiego. ok. a jak tam afera pis w knf i nbp. jak tym synu¶ kamiñ¶kiego na stanowisku, na które by siê nie za³apa³ gdyby nie powi±zania rodzinne (jak to g³upkowato sformu³owano w komunikatach Glapiñski z tatusiem Kamiñskim nie rozmawiali - ale zupe³nie przemilczano fakt, ¿e takie rozmowa z mamusi±, któa pracuje , tak siê zupe³nie przypadkowo sk³±da, u Glapiñskiego siê odbywa³y). Oj morawiecki morawiecki. zatrzymywaæ i wsadzaæ do areszty tymczasowego to ka¿dy g³upi potrafi. m±drze rz±dziæ bez uprawiania nachalnej propagandy to ju¿ nie. Wasza w³adza niestety polega na tym ostatnim i nie waham siê stwierdziæ, jest to g³upie rz±dzenie.

jolars1

12 grudzień 2018 22:42

Ciekawe, ¿e tak szybko nie weszli do gabinetu szefa KNF w celu zabezpieczenia dokumentów, tylko dali mu czas na powrót z Singapuru, wpu¶cili do biura i czekali a¿ go wyczy¶ci? Ciekawe.

waldekan

12 grudzień 2018 13:18

Rzeszów, Podkarpackie ? Biznesmeni katolicy prawdziwi wa³ki robili ? W mateczniku jedynej s³usznej o¶wieconej partii ? Niebywa³e.

krakowiaczek59cia

12 grudzień 2018 13:18

Oszu¶ci,jacy "biznesmeni" ?!!!

Zaloguj siê Skomentuj

12 grudzień 2018 22:42

Aby oceniæ lub

remo29

12 grudzień 2018 13:09

Hehe, 10 baniek... Bierecki spacerowa³ z banku do banku, ¿eby wypraæ gdzie¶ 70 baniek, teraz to czyta i pêka ze ¶miechu.

Benia Kula

12 grudzień 2018 13:03

"CBA w Rzeszowie zatrzyma³o piêæ osób. S± to biznesmeni, którzy zajmowali siê przestêpczo¶ci± gospodarcz±..." W sumie przestêpczo¶æ to jaki¶ biznes, ale i tak to dziwnie brzmi.