Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sąd nakazuje prokuraturze wszcząć postępowanie wobec Macierewicza. Chodzi o książkę Piątka

20 grudzień 2018 14:50
180 9

Książka "Macierewicz i jego tajemnice" była głośna jeszcze przed publikacją, a później stała się bestsellerem. Mocno nie spodobała się samemu Macierewiczowi, który próbował walczyć z publikacją i jej autorem m.in. na drodze sądowej. Zawiadomił prokuraturę ws. podejrzenia próby wpłynięcia na czynności urzędowe MON. Jednak postępowanie umorzono.

Tymczasem auto książki, dziennikarz Tomasz Piątek sam także zawiadomił prokuraturę. On z kolei zarzucał Macierewiczowi wykorzystanie swojego stanowiska do walki z książką, co miało stanowić przekroczenie uprawnień. Także w tym przypadku prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania - jednak sprawa się...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
entymolog

20 grudzień 2018 14:57

Oczywista oczywisto¶æ (jak mówi karakan z ¯oliborza), ¿e to agent rosyjski. Ale prokuratura jest teraz w rêkach Pazernych i Skorumpowanych.

nietyp

20 grudzień 2018 14:56

¦ledztwo? W obecnej sytuacji, kiedy Ziobro jest tam bogiem, to mo¿na sobie siedem ¶ledztw dziennie przeprowadzaæ... Z tym samym skutkiem. Trzeba zacz±æ od sprz±tania po tych bolszewikach. I wtedy, mo¿e?

wpac

20 grudzień 2018 14:55

Antoni bêdzie musia³ wyj¶æ konspiracji. A zadekowa³ siê pewnie pod pierzynk± z Bartusiem albo innym efebem.

zbych21

20 grudzień 2018 14:54

S±d nakaza³ mafii przeprowadziæ ¶ledztwo w swojej sprawie.

bronek176

20 grudzień 2018 14:53

¦wiat pisowski to ¶wiat zak³amany,ob³udny, to z³o sprowadzone na Polskê przez ludzi,którzy tylko i wy³±cznie kochaj± kasê!

Zaloguj siê Skomentuj

20 grudzień 2018 14:52

Aby oceniæ lub

puzonik48

20 grudzień 2018 14:51

A ja czekam ,kiedy jaki¶ odwa¿ny s±d ,zajmie siê Macierewiczem i jego mafijnymi powi±zaniami ,jak równie¿ ewidentnym dzia³aniem na szkodê Polski ! S±d nie musi siê zbytnio trudziæ ,bo w ksi±¿ce Pi±tka ma wszystko podane na tacy ,³±cznie ze ¼ród³ami !

himils

20 grudzień 2018 14:50

Antoni têskniê za tob±. Bart³omiej.

justas32

20 grudzień 2018 14:50

Na prawdziwe dzia³ania prokuratury musimy zaczekaæ do okresu po wyborach ...