Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sąd rozstrzygnął: Zakaz Gronkiewicz-Waltz niesłuszny. Marsz Niepodległości może się odbyć

8 listopad 2018 18:44
70 9

Sąd uchylił decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, która zakazała wczoraj Marszu Niepodległości. Pełnomocnicy organizatorów marszu podnosili, że "swoboda zgromadzenia i wolność wypowiedzi to fundament społeczeństwa demokratycznego". Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który zajmował się wnioskiem o uchylenie zakazu, zgromadzili się przedstawiciele ONR oraz Obywateli RP.

Wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości, organizowanego przez środowiska narodowe. Prezydent wymieniła kilka powodów, chociażby problemy w policji oraz fakt, że przez rok nie sporządzono aktu oskarżenia, dotyczącego Marszu Niepodległości w 2017 r. - Chociaż prokuratura dysponu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
ffstv

8 listopad 2018 18:50

ale ich wyrolowala

miniorek

8 listopad 2018 18:49

Pani Hanno. To by³o genialne posuniêcie. Teraz ca³a odpowiedzialno¶æ spada na rz±dz±cych. Skoro im tak zale¿y to niech siê tym zajmuj±. Genialny ruch Pani Prezydent. Szacunek.

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 18:48

Aby oceniæ lub

kapitandragan

8 listopad 2018 18:48

Obiektywnie mówi±c to wygl±da na to, ¿e Pan Prezydent i Pan Premier dali siê rozegraæ HGW jak malcy w piaskownicy. Ciekawe, czy w sprawach prawdziwej Racji Stanu s± równie dobrymi graczami? Mam nadziejê, ¿e dla wszystkich my¶l±cych jest jasne, ¿e wszystkie marsze s± tematami zastêpczymi?

state77

8 listopad 2018 18:47

To mo¿e jeszcze Rydzyk zorganizuje na szybko pielgrzymkê niepodleg³o¶ciow± po Warszawie z biletami oczywi¶cie.

Nick Bezimienny

8 listopad 2018 18:46

krótko i w temacie :) narodowcy zg³osili marsz bo chcieli, HGW zakaza³a marszu bo mog³a, s±d odwo³a³ zakaz bo tak trzeba.... a jedynie Budyñ z Pinokiem wyszli na dupków i narobili bajzlu :)

krynolinka

8 listopad 2018 18:45

Pat. Nie ma wyj¶cia. Prezes musi zainterweniowaæ. Okrzyknie siê marsza³kiem..

desperato

8 listopad 2018 18:45

to teraz p.Hanka ma czyste rêce … gdy¿ Prezydent i Premier posadzili siê sami na bombê.

ochujek

8 listopad 2018 18:44

Lepszego prezentu pani Gronkiewicz nie mog³a dostaæ na zwieñczenie kadencji. Prezydent z premierem wystawieni na ulicy. Cwany prezes nosa nie wychyli z domu. Tylko PiS potrafi tak mieszaæ. Wybory niczego ich nie nauczy³y.