Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sędzia, który kierował po pijanemu, został zawieszony. Zajmie się nim Sąd Dyscyplinarny

6 sierpień 2018 10:51
74 7
Sędzia, który kierował po pijanemu, został zawieszony. Zajmie się nim Sąd Dyscyplinarny

Waldemar M., sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Nie pełni też już funkcji przewodniczącego II Wydziału Karnego tamtejszego sądu.

To konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu i spowodowania kolizji drogowej. Teraz sprawą sędziego zajmie się Sąd Dyscyplinarny. Mężczyźnie mogą być również postawione zarzuty karne, jeśli sąd wyda na to zgodę.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
janek2557

6 sierpień 2018 10:54

Teraz trzeba mu ciep³y sto³ek po linii znale¼æ , I D³ugopis go musi u³askawiæ

ferdkiepski

6 sierpień 2018 10:54

Nie rozumiem tych g³upich insynuacji, ¿e ten sêdzia to "z pisu", a tamten "z po". Przecie¿ ta kasta jest niezawis³a i niezale¿na od wszelkich partii, robi± co, gdzie, kiedy i jak chc± i maj± wszystkich w dooopie. Zamiana jednych pijaków w togach na innych pijaków równie¿ w togach nikomu nic nie da.

jurek4491

6 sierpień 2018 10:54

I w³a¶nie o tym ¿e to sêdzia PiSior , CNOTKI Karnowskie nawet siê nie zaj±knêli , gdyby dotyczy³o kogo¶ innego przez tydzieñ pisaliby na portalu wPolityce.pl . i PLULI .

Zaloguj siê Skomentuj

6 sierpień 2018 10:53

Aby oceniæ lub

flyer

6 sierpień 2018 10:52

Mianowany na sêdziego SO w Suwa³kach przez Zimnego Lecha, cz³onek solidarno¶ciowego Ruchu Kontroli W³adzy [RKW Podlasie], zamieszka³y w Augustowie - my¶la³em, ¿e jaki¶ przyjezdny, bo tylko osio³ próbowa³by uciekaæ szos± na Augustów zamiast skitraæ siê gdzie¶ w krzakach ko³o Suwa³k, ale jednak miejscowy. ;>

kandrzej1

6 sierpień 2018 10:52

No teraz trzeba mu znale¼æ nowe stanowisko, do wyboru SN lub TK. Kandydat idealny, umoczony, z hakiem na 100% bêdzie pos³uszny.

beton44

6 sierpień 2018 10:52

Eee - Prezes Na Uchod¼stwie zawiesi te parê paragrafów n/t pijañstwa i samochodów - i bedzie OK !!!