Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Schmidt u Rachonia pyta o aferę KNF. Suski: Zadziałaliśmy szybciej niż inni w aferze Amber Gold

18 listopad 2018 10:08
157 12

W niedzielnym programie "Woronicza 17" Michała Rachonia pierwszym tematem była afera KNF. Jednym z gości była Joanna Schmidt z nowo powstałej partii Teraz!.

- Dlaczego pan Chrzanowski nie został jeszcze przesłuchany? Dlaczego pozwolono mu wejść do biura zanim weszły tam CBA? Dlaczego nie została przesłuchana Beata Szydło, która nominowała pana Chrzanowskiego na szefa KNF? - pytała Joanna Schmidt. - Dla mnie to jest duże zdziwienie, że w tak ważnej spraw...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
Oceniono 1 raz

18 listopad 2018 10:11

Standardowa narracja pisuaru: "bo za peło". Peło nie rządzi. Rządzi pisobolszewicka ośmiornica z Balbinką-sodomitką-bratobójczynią na czele. Suweren, który wstał z kolan, dostaje 500+ i sobie marzy o tym, że za to mógłby kupić pińcet takich banków. A za 40 melonów - 40 milionów banków. A później suweren się otumani tymi marzeniami i padnie na ryj, żeby następnego dnia znowu z dumą z kolan wstać.

stray

18 listopad 2018 10:11

Od czwartku do środy - 24h :) Suski zagina czasoprzestrzeń :)

Oceniono 2 razy

18 listopad 2018 10:11

a ciemny lud smoleński tak : te grażyna - a co te lewaki sobie wymyśliły? jakoś knef czy knf - co do do uja?

hi2per

18 listopad 2018 10:11

A u was biją murzynów! Pożar w burdelu. Koniec PiS coraz bliżej.

stachkaz47

18 listopad 2018 10:11

Ty perukarzu Suski Gazeta zadzia³a³a i upubliczni³a bo do dzi¶ by³oby cicho jak na pogrzebie ORGANISTY. Wszyscy PATRIOCI z PiS mówi± z DUM¡ jak to pañstwo DZIA£A. Z£ODZIEJ sam zrezygnowa³ , wpu¶cili go do gabinetu aby pozbiera³ dowody . ,pozaciera³ ¶lady a wszyscy wokó³ mówi± jakie to on ma wysokie moralne standardy. Cyrk na KÓ£KACH.

michur51

18 listopad 2018 10:10

caryca jak zwykle odpowiedziała nie na temat.

kropka9991

18 listopad 2018 10:10

Co za g³upie t³umaczenie! Pañstwo wcale nie zadzia³a³o szybciej, przecie¿ to w³a¶nie wysocy urzêdnicy panstwowi powo³ani do sprawowania nadzoru wykreowali tê aferê. Wiêc tym razem Pañstwo w ogóle nie zadzia³a³o, bez nagrania i artyku³u w GW nie by³oby ¿adnych dymisji, ¿adnej wiedzy o tej potê¿nej aferze, a kto wie, mo¿e niektórzy otrzymaliby nawet premie...

jxl82

18 listopad 2018 10:10

Zadzia³ali szybciej. To prawda Chrzanowski czy¶ci³ tylko 4 godziny biuro!

ziaburek

18 listopad 2018 10:09

Błyskotliwy ten Suski, nie ma co! ;-)

hi2per

18 listopad 2018 10:09

A u was bij± murzynów! Po¿ar w burdelu. Koniec PiS coraz bli¿ej.

Zaloguj siê Skomentuj

18 listopad 2018 10:09

Aby oceniæ lub

wujekdolf

18 listopad 2018 10:08

a ciemny lud smoleñski tak : te gra¿yna - a co te lewaki sobie wymy¶li³y? jako¶ knef czy knf - co do do uja?