Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «2016»

29 maj 2017 18:29 Bezwzglêdna kara za fa³szywy alarm w Modlinie. Na wiêzieniu siê nie skoñczy

Historia Karola J., który w wielkanocny wieczór w 2016 roku wywo³a³ fa³szywy alarm na lotnisku w Modlinie, momentalnie obieg³a media. Teraz ¶ledz± proces mê¿czyzny. Jak podaje TvnWarszawa, prokurator Maciej Godzisz domaga³ siê dla oskar¿onego surowej kary - roku i o¶miu miesiêcy bezwzglêdnego wiêzienia oraz 80 tys. z³ nawi±zki dla spó³ki Ryanair i 50 tys. z³ na rzecz 29 9

29 maj 2017 17:26 Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów

Kancelaria Sejmu opublikowała w poniedziałek oświadczenia majątkowe posłów. Zawierają one m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych. Spośród liderów partii największymi oszczędnościami może pochwalić się Ryszard Petru. Premier Beata Szydło zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym, że na rachunkach 21

29 maj 2017 16:55 Dług Kaczyńskiego, oszczędności Petru i mieszkania Schetyny. Zaglądamy do portfeli polityków

Zobowiązanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dwa samochody Grzegorza Schetyny oraz duże oszczędności Ryszarda Petru. Poniżej analizujemy oświadczenia majątkowe posłów, które w poniedziałek opublikowała Kancelaria Sejmu. Premier Beata Szydło zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym, że na rachunkach bankowych i oszczędnościowych zgromadziła ponad 20

29 maj 2017 16:06 Komisja weryfikacyjna: Patryk Jaki apeluje o 100 dni spokojnej pracy

W komunikacie po posiedzeniu napisano, że Patryk Jaki apelował o porozumienie w sprawie wyjaśniania zagadnień związanych z reprywatyzacją oraz aby komisja walczyła o przywrócenie sprawiedliwości. Dziś członkowie komisji, wybrani przez Sejm, zapoznali się z zasadami jej współpracy z departamentem prawa administracyjnego, który będzie ją obsługiwał, a także 23

29 maj 2017 13:25 Polskie F-16 brały udział w przechwyceniu rosyjskich samolotów nad Bałtykiem

Według litewskiego resortu "przechwycono rosyjskie myśliwce, transportowiec i jeden samolot szpiegowski". Wszystkie - jak podano - miały wyłączone transpondery i nie reagowały na próby nawiązania łączności radiowej. W minionym tygodniu w obwodzie kaliningradzkim Rosja prowadziła ćwiczenia wojsk lotniczych. Możliwe, że rosyjska aktywnoŠ21

29 maj 2017 13:17 Miliardy poszły na 500 plus. Najnowsze dane

Na program 500 plus do końca kwietnia wydano ok. 24,9 miliardów złotych z budżetu - podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wg informacji resortu na program do końca marca wydano z budżetu 23,6 mld zł. Z kolei na koniec lutego wydatkowano 21 mld zł, na koniec stycznia 19 mld zł, a na koniec grudnia 2016 roku 17,6 mld zł. Dane te dotyczą 21

29 maj 2017 11:11 Ekshumacja gen. Kwiatkowskiego. Prokuratura potwierdza doniesienia

W poniedziałkowym wydaniu dziennik "Fakt" napisał, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej pytana przez PAP o to, ilu osób szczątki znaleziono podczas ekshumacji gen. Kwiatkowskiego, powiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat 20

29 maj 2017 11:08 KRRiT: minimalnie więcej widzów płaci abonament rtv

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że odnotowała wzrost liczby zarejestrowanych abonentów rtv. Z danych udostępnionych przez KRRiT wynika, że na koniec kwietnia br. odbiorniki radiowe i telewizyjne zarejestrowało 6,9 mln abonentów, z tego 3,5 mln zostało zwolnionych z opłat. Z pozostałych 3,4 mln terminowo opłaty wniosło 1,4 mln. Do końca 20

29 maj 2017 11:08 Abonament: wzrost liczby abonentów rtv

Na dzieñ 30 kwietnia 2017 r. odbiorniki rtv zarejestrowa³o 6,9 mln abonentów, w tym 3,5 mln zosta³o zwolnionych od op³at. Z pozosta³ych 3,4 mln, terminowo z wnoszenia op³at wywi¹za³o siê 1,4 mln. znak z logo KRRiT Do koñca 2016 roku odnotowywany by³ systematyczny spadek liczby osób rejestruj¹cych odbiorniki rtv i wnosz¹cych op³aty abonamentowe. Od stycznia 18

29 maj 2017 10:43 Prokuratura: w trumnie generała Kwiatkowskiego znalazły się szczątki innych osób

W dzisiejszym wydaniu dziennik "Fakt" napisał, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej pytana o to, ilu osób szczątki znaleziono podczas ekshumacji gen. Kwiatkowskiego, powiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat. - Natomiast 19