Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 964 na zapytanie «dofinansowanie»

21 kwiecień 2017 20:49 Mariusz Błaszczak: nie będziemy przyjmować emigrantów

Zdaniem szefa MSWiA kolejne zamachy terrorystyczne we Francji to "rezultat dziesiątek lat prowadzenia polityki multikulturalizmu" i braku stanowczej reakcji ze strony władz w Paryżu. - Jaka stąd płynie nauka dla Polski? Otóż taka, żeby nie popełniać tych błędów, jakie Francja (popełniła) kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym obecny rząd zmienił politykę 31

19 kwiecień 2017 08:50 Warszawa: będzie rozbudowa szpitala na Banacha?

Pomysł rozbudowy dotyczy stworzenia części, do której przeniesiona zostanie pracownia diagnostyczno-zabiegowa wraz salami: przygotowania pacjenta, przygotowania lekarza, wybudzeniową, gabinetem badań oraz niezbędnym zapleczem z nadzorem pacjenta bezpośrednio przed i po wykonywanych zabiegach. Wniosek o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską w ramach 39

6 kwiecień 2017 11:16 Szyszko stworzył potężny układ biznesowo-rodzinny. Rozdał bliskim 6 milionów złotych

Według informacji, do których dotarło OKO.press, Fundacja Niezależne Media, założona przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” i „GP Codziennie”, otrzymała 6 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodajmy, że to prawie połowa sumy z 12,9 mln zł, jaką Fundusz dysponuje w ramach tego konkursu. Fundacja 28

6 kwiecień 2017 10:26 6 mln zł na portal o Puszczy Białowieskiej. Do kogo trafią pieniądze?

6 mln złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do fundacji założonej przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" i "GP Codziennie", na portal puszcza.tv. Według ustaleń portalu oko.press, jest to jednak bardziej projekt polityczno-biznesowy, niż ekologiczny. Z projektu złożonego 18

5 kwiecień 2017 14:05 Miliard złotych z UE na drogi w Polsce. 7 miast otrzyma pieniądze

- W połowie marca ogłosiliśmy, że zwiększamy pulę środków na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko tak, żeby więcej miast mogło zrealizować inwestycje drogowe – komentował wiceminister rozwoju Witold Słowik podczas briefingu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), dodając, że - "dzisiaj wykonujemy kolejny krok i podpisujemy umowy 29

3 kwiecień 2017 16:35 Gdańsk/ Latem ma zniknąć główne źródło odoru z zakładu utylizacyjnego

Latem ma zniknąć główne źródło uciążliwości, tj. odoru unoszącego się wokół zakładu utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Na miejscu otwartego placu dojrzewania kompostu powstanie hermetyczna kompostownia - poinformowano w poniedziałek. Odór unoszący się wokół zakładu utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach odczuwalny jest w promieniu ok. 4-5 km od zakładu 23

3 kwiecień 2017 06:49 Mariusz Błaszczak o działaniu polskich służb

Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że polskie służby dysponują odpowiednimi środkami, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo. - Na podstawie ustawy antyterrorystycznej kilka osób podejrzanych o związki z organizacjami terrorystycznymi zostało z Polski wydalonych. Ustawa antyterrorystyczna uchwalona została 10 czerwca ubiegłego roku i przy jej pomocy 35

3 kwiecień 2017 06:17 Mariusz Błaszczak o nowym szlaku przemytników

- Z Polski wydalono kilka osób, które były podejrzane o związki z organizacjami terrorystycznymi - powiedział Błaszczak, nawiązując do zatrzymania przez ABW obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej, który miał walczyć w szeregach ISIS. Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że polskie służby dysponują odpowiednimi środkami, by zapewnić Polakom 32

30 marzec 2017 19:40 Pytajmy o jakośæ nowych miejsc pracy

Warto o tym pamiêtaæ, gdy¿ o ile ka¿da firma stara siê powiêkszaæ przychody, o tyle koszty s¹ pozycj¹, któr¹ zwykle chce ograniczaæ, albo utrzymaæ dobr¹ relacjê ceny do jakoœci. Na tê specyfikê sektora zwraca³ te¿ uwagê znany ekonomista, prof. Jerzy Hausner, który podczas gdañskiej konferencji zwi¹zanej z Open Eyes Economy Summit przypomina³, ¿e w centrach 54

29 marzec 2017 22:03 Bydgoszcz dofinansuje zabiegi in vitro

Uchwałę w sprawie programu "Leczenia niepłodności metodą zapłonienia pozaustrojowego – in vitro w latach 2017-20" przyjęli w środę radni Bydgoszczy. Miasto przeznaczy na dofinansowanie zabiegów tego rodzaju łącznie 250 tys. zł. Za przyjęciem projektu uchwały byli radni kolacji PO-PSL, a sprzeciwili się mu radni PiS. Uchwała została przyjęta stosunkiem 30