Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 381 na zapytanie «inflacja w polsce»

29 wrzesień 2017 14:22 Inflacja CPI mocno przyspieszyła

Inflacja CPI wyniosła we wrześniu aż 2,2% rdr i 0,4 mdm – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane mocno zaskoczyły ekonomistów. To rezultat wyraźnie wyższy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 0,1% mdm i 1,9% rdr. W sierpniu inflacja CPI wyniosła -0,1% mdm i 1,8% rdr. Ostatni raz tak wysoką inflację CPI w Polsce obserwowaliśmy 39 4

18 wrzesień 2017 08:59 Ceny konsumpcyjne w strefie euro w górę. Zgodnie z oczekiwaniami

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w sierpniu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych. W sierpniu inflacja roczna wzrosła o 1,7 proc. w krajach UE, a 1,5 proc w strefie euro - podał Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. W sierpniu ubiegłego r. wynosiła odpowiednio 1,5 proc w UE i 1,3 w eurolandzie 38

31 lipiec 2017 12:36 Inflacja w Polsce przyśpieszyła. GUS podał najnowsze dane

Jak podaje GUS, inflacja w lipcu wzrosła do 1,7 proc. z 1,5 proc. miesiąc temu. Oznacza to, że za 100 zł dzisiaj, kupimy tyle samo co za 98,30 zł rok temu. Równie szybko ceny rosły tylko w niewielu krajach Europy, w tym w Niemczech. Według tzw. szybkiego wyliczenia GUS, tempo wzrostu cen w Polsce przyśpieszyło w lipcu. Inflacja CPI wzrosła do 1,7 proc. rok do roku. To poziom 58 2

17 lipiec 2017 10:15 Dane Eurostatu. W czerwcu inflacja w Polsce spowolniła

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce oraz w strefie euro. Z jego wyliczeń wynika, że wzrost cen w Polsce w czerwcu spowolnił do 1,3 proc. rok do roku wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym deflacja wyniosła w czerwcu 0,1 proc. Wcześniej, bo 11 lipca swoje dane podał polski Główny Urząd Statystyczny. 1,5 proc. - o tyle średnio 66 2

8 lipiec 2017 06:03 Fitch potwierdził rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną

W zaprezentowanej po raz pierwszy prognozie deficytu sektora gg na 2018-19 Fitch szacuje wskaźnik na poziomie 2,5 proc. PKB rocznie. "Koszty podwyższonych transferów dla rodzin (+0,3 proc. PKB w 2017 r.) oraz wdrożenie wcześniejszego wieku emerytalnego od października 2017 r. ( +0,1 proc. PKB w 2017 r. i 0,5 proc. w 2018 r.) w dużej mierze zostaną zrównoważone 58

20 czerwiec 2017 13:10 O polskiej gospodarce w maju wiemy ju¿ prawie wszystko i jeste¶my zadowoleni [RAPORT]

Warto pamiêtaæ, ¿e firmy osi±gnê³y taki wzrost produkcji przy zaanga¿owaniu o ponad 4 procent wiêkszej liczby pracowników. W sektorze przedsiêbiorstw (tych zatrudniaj±cych ponad 9 osób) pracuje ju¿ 5,99 mln osób, to dok³adnie o 260 tysiêcy ludzi wiêcej ni¿ rok temu. To wzrost o 4 i pó³ procent. Za zwiêkszon± produkcjê trzeba te¿ wiêcej zap³aciæ. To grono 71 4

2 czerwiec 2017 09:28 Rząd zajmie się budżetem na przyszły rok. Wysoki rozwój i wzrost cen

Rząd na posiedzeniu 6 czerwca zajmie się założeniami do budżetu na 2018 rok - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki powiedział, że w projekcie budżetu na 2018 r. zapisany zostanie wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 3,8 proc., a inflacja na poziomie 2,3 proc. Rząd ponadto zajmie się propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia 36

31 maj 2017 10:27 GUS: PKB w I kwartale 2017 r. wzrósł aż o 4 proc. Gospodarkę w górę ciągną konsumpcja i budownictwo

Program grantowy: naukowcy z zagranicy wybierają Polskę - Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji - powiedział cytowany w komunikacie Mateusz 58

16 maj 2017 08:57 GUS: PKB w górę o 4 proc. w I kwartale 2017 r. Gospodarka mocno przyspiesza, bo ruszyły inwestycje

Ukraińcy kupują najwięcej mieszkań w Polsce - Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji - powiedział cytowany w komunikacie Mateusz Morawiecki 51

18 kwiecień 2017 13:43 PKB Polski. MFW w nas wierzy i podnosi prognozę na 2017 rok

3,4 proc. wyniesie wzrost PKB Polski w 2017 r - twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy w kwietniowej aktualizacji cyklicznego raportu World Economic Outlook. Jeszcze w styczniu analitycy twierdzili, że wyniesie on 3,3 proc. Zupełnie odwrotnie układają się jednak prognozy w 2018 roku. Polska gospodarka miała w nim urosnąć zdaniem MFW o 3,3 proc., ale według 47 3