Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «inflacja»

31 lipiec 2017 12:36 Inflacja w Polsce przyśpieszyła. GUS podał najnowsze dane

Jak podaje GUS, inflacja w lipcu wzrosła do 1,7 proc. z 1,5 proc. miesiąc temu. Oznacza to, że za 100 zł dzisiaj, kupimy tyle samo co za 98,30 zł rok temu. Równie szybko ceny rosły tylko w niewielu krajach Europy, w tym w Niemczech. Według tzw. szybkiego wyliczenia GUS, tempo wzrostu cen w Polsce przyśpieszyło w lipcu. Inflacja CPI wzrosła do 1,7 proc. rok do roku. To poziom 52 2

17 lipiec 2017 19:37 Rz±d wycofuje projekt "ustawy paliwowej", ale obiecuje pieni±dze na drogi. "Nie z kieszeni obywateli"

Na wniosek Jaros³awa Kaczyñskiego kierownictwo PiS podjê³o decyzjê o wycofaniu z Sejmu projektu ustawy, który zak³ada³ stworzenie tzw. Funduszu Dróg Samorz±dowych. Mia³ on dofinansowywaæ budowy i remonty dróg gminnych i powiatowych. Wiceszef PiS Joachim Brudziñski, w rozmowie z dziennikarzami stwierdzi³, ¿e decyzja partii nie oznacza wycofania siê rz±du z planów 45 4

17 lipiec 2017 10:15 Dane Eurostatu. W czerwcu inflacja w Polsce spowolniła

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce oraz w strefie euro. Z jego wyliczeń wynika, że wzrost cen w Polsce w czerwcu spowolnił do 1,3 proc. rok do roku wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym deflacja wyniosła w czerwcu 0,1 proc. Wcześniej, bo 11 lipca swoje dane podał polski Główny Urząd Statystyczny. 1,5 proc. - o tyle średnio 63 2

17 lipiec 2017 03:23 Napastnicy otworzyli ogień, są ofiary. Krwawe referendum w Wenezueli

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne podczas niedzielnego zorganizowanego przez opozycję wenezuelską nieoficjalnego referendum o przyszłości kraju i obecnego prezydenta Nicolasa Maduro. Kraj wciąż pogrąża się w kryzysie gospodarczym i politycznym. Jak poinformowała koalicja ugrupowań opozycyjnych Jedność Demokratyczna, niezidentyfikowani 43

14 lipiec 2017 13:06 Kurs dolara do złotego najniżej od października 2015 r

W piątek o godz. 14.50 kurs USD/PLN wynosił 3,679 wobec 3,696 o godz. 11.30. Dolar traci także w stosunku do euro, kurs EUR/USD wynosi 1,146 wobec 1,141 notowanych o godz. 11.30. Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w czerwcu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,6 proc. Inflacja bazowa wyniosła 0,1 proc. mdm i 1,7 proc. rdr. Analitycy 52

14 lipiec 2017 12:39 Amerykańska inflacja poniżej oczekiwań

Ekonomiści spodziewali się, że rządowy raport pokaże dynamikę kosztów życia na poziomie 0,1 proc. mdm i 1,7 proc. rdr. W maju inflacja CPI w Ameryce wyniosła -0,1 proc. mdm i 1,7 proc. rdr. Tzw. inflacja bazowa (czyli zmiany cen bez uwzględnienia żywności i energii) wyniosła 0,1% mdm i 1,7% rdr. Po publikacji niższych od oczekiwań danych o amerykańskiej 36 2

8 lipiec 2017 06:03 Fitch potwierdził rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną

W zaprezentowanej po raz pierwszy prognozie deficytu sektora gg na 2018-19 Fitch szacuje wskaźnik na poziomie 2,5 proc. PKB rocznie. "Koszty podwyższonych transferów dla rodzin (+0,3 proc. PKB w 2017 r.) oraz wdrożenie wcześniejszego wieku emerytalnego od października 2017 r. ( +0,1 proc. PKB w 2017 r. i 0,5 proc. w 2018 r.) w dużej mierze zostaną zrównoważone 57

5 lipiec 2017 15:03 Glapiński: do końca 2018 r. stopy bez zmian

Jest duże prawdopodobieństwo, że do końca 2018 roku stopy procentowe nie ulegną zmianie - powiedział na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński. - Sądzę, że do końca 2018 roku będę obstawiał za tym, żeby stopy procentowe nie uległy zmianie - powiedział Glapiński. Dodał, że jeżeli inflacja będzie zgodna z projekcją, w drugiej połowie 53

30 czerwiec 2017 15:56 Ceny w odwrocie. Szybki szacunek zaskoczył

Inflacja w czerwcu wyniosła 1,5 proc. rok do roku. Natomiast w porównaniu z majem tego roku mieliśmy do czynienia z deflacją: ceny spadły o 0,2 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny w tak zwanym eksperymentalnym szybkim szacunku. Ekonomiści ankietowani przez agencję PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły rok do roku o 1,7 proc., zaś miesiąc 38

20 czerwiec 2017 13:10 O polskiej gospodarce w maju wiemy ju¿ prawie wszystko i jeste¶my zadowoleni [RAPORT]

Warto pamiêtaæ, ¿e firmy osi±gnê³y taki wzrost produkcji przy zaanga¿owaniu o ponad 4 procent wiêkszej liczby pracowników. W sektorze przedsiêbiorstw (tych zatrudniaj±cych ponad 9 osób) pracuje ju¿ 5,99 mln osób, to dok³adnie o 260 tysiêcy ludzi wiêcej ni¿ rok temu. To wzrost o 4 i pó³ procent. Za zwiêkszon± produkcjê trzeba te¿ wiêcej zap³aciæ. To grono 62 4