Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «inwestorzy»

5 grudzień 2017 14:10 Prezes Pekao Michał Krupiński najlepszym menadżerem firmy Skarbu Państwa

Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A., został wybrany przez czytelników "Parkietu" najlepszym menadżerem w rankingu analityków finansowych, maklerów i inwestorów. Inwestorzy, maklerzy, analitycy finansowi, zarządzający funduszami, menedżerowie spółek i krajowych instytucji najwyżej ocenili Krupińskiego z pośród prezesów spółek z udziałem 67 1

14 listopad 2017 16:05 Chiny największym inwestorem w Polsce wspieranym przez państwo

Chińczycy coraz chętniej inwestują w Polsce. Polska Agencja Inwestycji i Handlu poinformowała, że projekty z Państwa Środka były pod względem wartości największymi obsługiwanymi przez spółkę. Chińscy inwestorzy w listopadzie po raz pierwszy znaleźli się na czele zestawienia przygotowywanego przez państwową spółkę obsługującą zagraniczną ekspansję polskich 109

26 październik 2017 19:08 Robot dostał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Humanoidalna Sophia nie nosi abaji

Sophia to humanoidalny robot. Od dziś także obywatelka Arabii Saudyjskiej. Jak to się stało? Wystąpienie Sophii podczas forum o inwestycjach tak przypadło widzom do gustu, że uznali, iż robot mówi jak człowiek. I to człowiek, który ma coś do powiedzenia. W mediach dominuje natomiast przekonanie, że Sophii niesłusznie przysługuje więcej swobód niż innym 17

23 październik 2017 10:56 Wilk z Wall Street: ICO to najwi�kszy przekr�t

- Ci kt�rzy promuj� ICO przeprowadzaj� ogromny przekr�t, kt�ry dotyka wszystkich � stwierdzi� Belfort w wywiadzie dla �Financial Times". ICO to spos�b finansowania, kt�ry zyskuje coraz wi�ksz� popularno��. W ramach tego typu ofert inwestorzy mog� kupi� elektroniczne ��etony", kt�re mog� p�niej wykorzysta� do zakupu d�br i us�ug na platformach budowanych 78

19 październik 2017 14:55 Ro¶nie napiêcie w Hiszpanii. Paniki nie ma, ale rynki zaniepokojone

Równo 30 lat temu 19.10.1987 roku na nowojorskiej gie³dzie dosz³o do najwiêkszego w historii spadku kluczowego indeksu Dow Jones Industrial (DJI) – straci³ 22,6 proc. Potê¿na fala wyprzeda¿y przetoczy³a siê przez nastêpne dwa tygodnie przez ca³y ¶wiat. Czê¶æ analityków i inwestorów zastanawia³a siê w czwartek rano, czy historia siê nie powtórzy. Zw³aszcza 30 1

6 wrzesień 2017 08:32 Kolejne biura rozpoczęły rekomendowanie akcji Play od zalecenia kupuj

Analitycy DM BOŚ w inauguracyjnym raporcie zalecili kupno akcji tegorocznego debiutanta z ceną docelową 39,40 zł. Równolegle swój raport z wyceną 41,80 zł za walor odtajnił Haitong Bank. Debiut Play Communications rozpalił wyobraźnię maklerów. W sumie telekom dostała już osiem rekomendacji, z czego aż 6 brzmi kupuj. (Źródło: GPW) Rekomendacja DM BOŚ pochodzi 64

29 sierpień 2017 09:55 Giełdy w Europie mocno w dół. Korea Płn. wystraszyła inwestorów rakietami

Na giełdy w Europie padł we wtorek blady strach. Nawet większy niż na giełdy azjatyckie. Przelot rakiet Korei Północnej nad terytorium Japonii mocno wystraszył inwestorów. Korea Płn. wystrzeliła we wtorek pocisk rakietowy, który przeleciał nad drugą co do wielkości japońską wyspą Hokkaido. Potem rozpadł się na części i wpadł do Oceanu Spokojnego w odległości 47

22 sierpień 2017 10:20 Szykuje siê spore przejêcie na rynku marketów. Gigant hurtowy chce kupiæ sieæ sklepów Mila

Eurocash rozwa¿a przejêcie sieci Mila. Firma w oficjalnym komunikacie dla inwestorów poda³a, ¿e podpisa³a w tej sprawie list intencyjny z Argus Retail Holding Limited, spó³k± prawa cypryjskiego, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniêtym Aktywów Niepublicznych z siedzib± w Warszawie, Robertem Kasnerem, Robertem Za³êskim oraz Stanis³awem Sosnowskim. Teraz 63 1

21 sierpień 2017 12:18 Przewrót w motoryzacji. Chińczycy chcą przejąć popularne marki

Chiński producent samochodów Great Wall Motor jest zainteresowany kupnem koncernu motoryzacyjnego Fiat Chrysler Automobiles, do którego należy m.in. Jeep, Fiat czy Alfa Romeo - podała agencja Reuters. Koncern Great Wall Motor zajmujący się produkcją samochodów potwierdził oficjalnie, że jest zainteresowany przejęciem koncernu Fiat Chrysler Automobiles 33

9 sierpień 2017 07:32 Gro¼by Korei Pó³nocnej i ostrze¿enie Trumpa niepokoj± inwestorów. Spadki na gie³dach, z³oto w górê

Gie³dy za oceanem zakoñczy³y dzieñ na minusach. Nie by³y to wielkie spadki – bo mniej ni¿ 0,5-procentowe – ale sesja zaczê³a siê od spokojnych wzrostów i przez pewien czas wszystko wskazywa³o na to, ¿e i zakoñczy siê na plusach. Ostatecznie Dow Jones spad³ o 0,15 proc. (wcze¶niej, w trakcie sesji osi±gaj±c historyczne maksimum), Nasdaq o 0,21 proc. a S&P 500 o 0.24 proc. Gie³dy w Azji na wzrost 234 4