Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «koszty pracy»

25 wrzesień 2017 16:01 Hipermarkety nie zabi³y ma³ych niezale¿nych polskich sklepów. I ju¿ nie zabij±

- To co jeszcze niedawno wydawa³o siê realne, czyli zanik sklepów ma³ego formatu, o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, nie ma miejsca. Odwrotnie. My¶lê, ¿e najgorsze lata mamy ju¿ za sob±. Ten trend widaæ te¿ w Europie Zachodniej - przekonywa³ w czasie poniedzia³kowej konferencji prasowej zorganizowanej przez Eurocash i Polsk± Izbê Handlu Luis Amaral 24 3

19 wrzesień 2017 05:26 Europa zazdrości podwyżek naszym górnikom. Koszty pracy rosną w Polsce jak szalone

Choć do średniej płacy w krajach położonych za zachód od naszych granic wiele nam jeszcze brakuje, to straty nadrabiamy w ekspresowym tempie. Według najnowszych danych Eurostatu, w drugim kwartale tylko w pięciu krajach Unii godzinowe koszty pracy rosły szybciej niż w Polsce. W Unii wyróżnili się nasi górnicy. Ich płace rosły najszybciej na kontynencie 40 2

11 wrzesień 2017 16:19 Świadek: Miałem odczucie, że z inwestycją w Jet Air jest coś nie tak. To miało upaść

Byłem sceptyczny wobec inwestycji Amber Gold w Jet Air, moje osobiste odczucie było takie, że coś tu jest nie tak; moim zdaniem to przedsięwzięcie miało upaść i wygenerować duże koszty - mówił w poniedziałek przed komisją śledczą b. dyrektor marketingu linii lotniczych Jet Air Ireneusz Dylczyk. W połowie 2011 r. spółka Amber Gold przejęła większościowe 69

6 wrzesień 2017 15:19 Zaskakujące zeznania brata Jakuba R. i szósta grzywna dla prezydent miasta

Zakończyło się posiedzenie komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie nie przyszła, za co komisja ukarała ją kolejną grzywną w wysokości trzech tysięcy złotych. Posiedzenie w sprawie reprywatyzacji kamienicy trwało ponad siedem godzin i rzuciło nowe światło na zwrot budynku przy Marszałkowskiej 39

23 sierpień 2017 07:15 Rz±d PiS rozpocz±³ ju¿ kampaniê wyborcz±? 500 plus dla emerytów coraz bli¿ej. Znane nowe szczegó³y

O tym, ¿e w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj± prace nad pomys³em corocznego ¶wiadczenia dla emerytów, wiadomo od kilku miesiêcy. ¦wiadczenie, korzystaj±c z dobrego wizerunkowego do¶wiadczenia z programu Rodzina 500 plus, równie¿ mia³oby wynosiæ 500 z³. ¦rodki mog³yby byæ wyp³acane ju¿ od przysz³ego roku. Jeszcze w lipcu szefowa 74 2

14 sierpień 2017 05:45 Tygodnik „Sieci” o katastrofie smoleńskiej: Na tropie trotylu

Prokuratura Krajowa podjęła współpracę z czterema renomowanymi laboratoriami kryminalistycznymi (dwoma na Wyspach Brytyjskich i po jednym w Hiszpanii i we Włoszech). Do dwóch z nich trafiły już próbki, w których poszukiwane są ślady materiałów wybuchowych - pisze tygodnik „Sieci”. Jak dodano, te analizy pomogą odpowiedzieć na jedno z podstawowych pytań 30

11 sierpień 2017 10:38 MON ujawnia, ile kosztowały podróże Misiewicza

Bartłomiejowi Misiewiczowi "przysługiwał pojazd służbowy do wyłącznej i pełnej dyspozycji i bez ograniczenia limitu kilometrów" - poinformował wiceminister MON Bartosz Kownacki. Na paliwo do pojazdu byłego rzecznika i szefa gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza wydano prawie 60 tysięcy złotych. O wydatki związane z podróżami Misiewicza pytał poseł 32 1

24 lipiec 2017 10:01 W pracy molestowanie uczennic, w domu dziecięce porno. Nauczyciel pływania skazany

Pięć lat za kratkami ma spędzić Dariusz G., były instruktor pływania w szkole podstawowej w Sieradzu (woj. łódzkie). Mężczyzna został skazany za molestowanie trzech dziewcząt poniżej 15 roku życia oraz za posiadanie dziecięcej pornografii. Wyrok jest nieprawomocny. Oprócz tego sąd wymierzył karę za posiadanie dziecięcej pornografii. Były nauczyciel ma za kratkami 34

18 lipiec 2017 21:44 Woda: nowa danina nieunikniona

Wbrew pojawiaj¹cym siê pog³oskom o zaniechaniu prac nad projektem ustawy – Prawo wodne Sejm powinien przeg³osowaæ ten projekt na trwaj¹cym jeszcze posiedzeniu. Przewiduje on, ¿e 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ¿ycie szereg op³at za tzw. us³ugi wodne. Przepisy ustawy s¹ dosyæ skomplikowane, ale sprowadzaj¹ siê do tego, ¿e za korzystanie z tego cennego surowca 54

17 lipiec 2017 18:47 Książę William i księżna Kate podziwiali polskie start-upy

Za mało kobiet na kierowniczych stanowiskach Dodatkowo wciąż słabo wypadamy pod względem możliwości finansowania start-upów, za to tempo zmian w tym zakresie znacznie przewyższa średnią unijną. Innowacyjne przedsięwzięcia – poza środkami finansowymi – potrzebują także promocji i temu ma służyć konkurs „Laur Innowacyjności”, którego 7. edycję właśnie 42