Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «prezes»

29 maj 2017 17:26 Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów

Kancelaria Sejmu opublikowała w poniedziałek oświadczenia majątkowe posłów. Zawierają one m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych. Spośród liderów partii największymi oszczędnościami może pochwalić się Ryszard Petru. Premier Beata Szydło zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym, że na rachunkach 21

29 maj 2017 16:55 Dług Kaczyńskiego, oszczędności Petru i mieszkania Schetyny. Zaglądamy do portfeli polityków

Zobowiązanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dwa samochody Grzegorza Schetyny oraz duże oszczędności Ryszarda Petru. Poniżej analizujemy oświadczenia majątkowe posłów, które w poniedziałek opublikowała Kancelaria Sejmu. Premier Beata Szydło zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym, że na rachunkach bankowych i oszczędnościowych zgromadziła ponad 20

29 maj 2017 13:59 Andrzej Duda spał na placu budowy? Burza wokół noclegów w Zakopanem

Hotel Belvedere to luksusowy czterogwiazdkowy hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy Dolinie Białego. Zaledwie 10 minut spacerem od centrum Zakopanego. Na stronie chwali się m.in. doskonałymi warunkami do relaksu, basenem, wyborną kuchnią i kilkoma salami konferencyjnymi. Obiekt otwarto w 2003 roku, pod koniec 28 9

29 maj 2017 12:52 PO chce zbadać sprawę nieruchomości należącej do prezesa PiS

- Aby komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji mogła działać w sposób wiarygodny, najpierw muszą być wyjaśnione powiązania finansowe polityków PiS z nieruchomościami w Warszawie - podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie Grabiec. - Niewątpliwie nieruchomość przy ulicy Srebrnej 16, której właścicielem jest spółka Srebrna, a pośrednio jako członek 19

29 maj 2017 09:16 RUCH S.A. bêdzie mieæ nowego w³a¶ciciela. By³y prezes Orlenu chce przej±æ spó³kê

"Loverose jest przedsiêbiorc± kontrolowanym przez osobê fizyczn±, która kontroluje równie¿ przedsiêbiorców prowadz±cych dzia³alno¶æ inwestycyjn± w ró¿nych sektorach gospodarki oraz doradztwa biznesowego." - czytamy we wniosku. Dzi¶ wiadomo, ¿e wspomnian± "osob± fizyczn±" jest Igor Chalupec, by³y prezes Orlenu, obecny prezes zarz±du RUCH S.A. Lurena jest w³a¶cicielem 28 2

29 maj 2017 05:45 Prezydent Andrzej Duda spał na budowie?

Szykuje się kolejna afera z BOR w tle? Okazuje się bowiem, że pojawiły się duże wątpliwości odnośnie hotelu, w jakim zwykle nocuje Andrzej Duda podczas pobytu w Zakopanem. Sprawę bada już ABW i prokuratura. Prezydent pod okiem BOR gościł w zakopiańskim hotelu Belvedere, który z doniesień "Wprost" nie ma pozwolenia na użytkowanie. Nie zostaŠ21

29 maj 2017 05:18 "Wprost": jak prezydent spał na budowie

Andrzej Duda w hotelu Belvedere bywał wiele razy, czytamy na łamach tygodnika. Sam hotel chwali się na swej stronie internetowej, że prezydenta gościł dwukrotnie zimą zeszłego roku. Para prezydencka odwiedziła hotel również w styczniu. A nieoficjalnie mówi się, że prezydent gości w Belvedere podczas każdego wyjazdu na narty. Sęk w tym, że - jak przekonują 13

29 maj 2017 05:13 Micha³ Szu³drzyñski: Dobry humor Kaczyñskiego

Bardzo czêsto polityka przestaje byæ g³ównym tematem, gdy w lipcu i sierpniu miliony rodaków szturmuj¹ ba³tyckie pla¿e, wyposa¿eni w nieodzowne parawany. Dlatego przed nami ostatnie tygodnie walki o to, jaki przekaz polityczny pozostanie w g³owach przeciêtnego zjadacza chleba na pocz¹tku sezonu wakacyjnego. Powody do satysfakcji mo¿e mieæ PiS. Wed³ug najnowszego 19

29 maj 2017 03:53 Tym samolotem Rosjanie chcą podbić niebo. Gratulacje od Putina

Rosjanie przeprowadzili w niedzielę pierwszy testowy lot swojego samolotu pasażerskiego średniego zasięgu MS-21. Producent ma nadzieję, że maszyna będzie w stanie konkurować na niebie z zachodnimi rywalami, takimi jak Airbus i Boeing. "Model-21-300 z powodzeniem ukończył 30-minutowy lot na wysokości 1000 metrów z prędkością 300 km/h." - poinformowały 21

28 maj 2017 15:29 Pos³owie PiS modlili siê o jednośæ ojczyzny w sanktuarium św. Andrzeja Boboli

Mszê œw. odprawi³ i homiliê wyg³osi³ bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej (na Ukrainie, diecezja wchodzi w sk³ad Metropolii Lwowskiej - PAP). Po mszy bp Niemiec zawierzy³ Polskê, za poœrednictwem œw. Andrzeja Boboli, Chrystusowi Królowi. Wczeœniej w Strachocinie odby³o siê wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. - Byliœmy 19