Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 1000 na zapytanie «wynagrodzenie»

8 listopad 2017 15:50 Wynagrodzenie na konto, gotówka tylko na wniosek pracownika. Jest projekt nowelizacji przepisów

Rząd chce, żeby Polacy dostawali wypłaty bezgotówkowo a akta pracownicze były przechowywane pięć raz krócej niż dziś. Zmiany obejmą pracowników i ubezpieczonych zleceniobiorców. Rządowy projekt nowelizacji przepisów dotyczy Kodeksu pracy oraz ustaw o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach 79 3

1 listopad 2017 20:20 Konsolidacja po�yczek. Wygodniej, ale nie zawsze taniej

Do zast�pienia kilku kredyt�w jednym namawiaj� m.in. Credit Agricole (�Akcja konsolidacja") oraz mBank (�Z kredytem konsolidacyjnym dobrze si� sk�ada"). Credit Agricole obiecuje nie pobiera� prowizji, zaj�� si� formalno�ciami zwi�zanymi z przeniesieniem innych zad�u�e� i oferuje mo�liwo�� pozyskania dodatkowej got�wki. mBank zach�ca dodatkow� kwot� na dowolny 104

31 październik 2017 06:51 B�d� dodatki dla s�dzi�w funkcyjnych

Projekt rozporz�dzenia w sprawie nowych dodatk�w trafi� w�a�nie do Rz�dowego Centrum Legislacji. Przewiduje on te� od 1 tys. do 2010 z� dla koordynatora do spraw wsp�pracy mi�dzynarodowej i praw cz�owieka w sprawach cywilnych. Takich s�dzi�w ma by� 45. Kolejna nowa grupa to 45 koordynator�w do spraw karnych � wynagrodzenie od 804 z� do 1608 z�. Na nieco 43

30 październik 2017 19:03 ZUS: wy�sze sk�adki uderz� w firmy

Rada Ministr�w przyj�a w poniedzia�ek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze� spo�ecznych przedstawiony przez ministra rodziny, pracy i polityki spo�ecznej. Jak ustali�a Rzeczpospolita prawdziwym autorem tych zmian jest wicepremier Mateusz Morawiecki. Nowela przewiduje, �e ju� od 1 stycznia 2018 r. osoby zarabiaj�ce rocznie powy�ej 30 krotno 74

24 październik 2017 14:14 Marcin P. przed komisją: "parasol" ochronny nad Amber Gold był, ale ja o jego istnieniu w ogóle nie wiedziałem

Był taki plan, by przewozić samolotami OLT Express pasażerów na zlecenie Kancelarii Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta - potwierdził we wtorek przed komisją śledczą były szef Amber Gold Marcin P. Szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) zapytała Marcina P., "czy były plany, aby pan, czy OLT rozpoczęło przewóz osób, które mogą korzystać w ramach 35

17 październik 2017 12:59 Wynagrodzenia Polaków drgnęły. Rekordy bije zatrudnienie

Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4 tysiące 473,06 złotego, co oznacza, że licząc rok do roku wzrosło o 6 procent, a licząc miesiąc do miesiąca zmalało o 0,4 procenta - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, że w sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 tys. 492,6 zł. Dane o zarobkach publikowane przez 53

16 październik 2017 16:15 Afera podsłuchowa w PWPW. Rada nadzorcza odwołała prezesa wytwórni

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odwołała Piotra Woyciechowskiego z funkcji prezesa zarządu - podała w poniedziałkowym komunikacie spółka. PWPW zaprzeczyła jednocześnie medialnym doniesieniom jakoby zarząd spółki uczestniczył w nagrywaniu rozmów związkowców. Informacje o odwołaniu Piotra Woyciechowskiego z funkcji prezesa jako pierwsze 69

14 październik 2017 08:56 Trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Pikieta przed Kancelarią Premiera

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski zapewniał, że cały czas jest z ich strony wola dialogu z rządem. Przygotowywane są propozycje, które protestujący przedstawią przed Kancelarią Premiera. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do prac w zespole, który ma wypracować rozwiązania służące wzrostowi finansowania 24

13 październik 2017 08:49 Ile zarabia żołnierz w Polsce? Ministerstwo opublikowało dane

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało informację na temat zarobków w wojsku oraz w resorcie. Okazuje się, że średnie uposażenie żołnierza w Polsce w 2017 roku wynosi 4,8 tys. brutto, natomiast w przypadku pracowników pionu cywilnego jest to 3,7 tys. zł. „Przez szereg lat nie podejmowano praktycznie żadnych istotnych działań, które przyczyniłyby 33

13 październik 2017 05:40 Ile zarabiają żołnierze? Informacja MON

"Przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego w tym roku wyniosło 4.874,53 zł. W II kwartale do tego doszły dodatki, tj. 5.118 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie cywilnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej to 3.707,04 zł" - czytamy. Wiceminister obrony Bartłomiej Grabski przypomniał, że w zeszłym roku prezydent Duda podpisał rozporządzenie, które 70