Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Senat za wolnym 12 listopada, ale z poprawkami. Centra handlowe zamknięte

26 październik 2018 16:16
105 11

Senat w piątek przegłosował projekt ustawy "o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej" - ogłaszającą dzień 12 listopada 2018 (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

"Za" głosowało 46 senatorów, przeciwko było 20, a 2 wstrzymało się od głosu. W sumie głosowało 68 senatorów. Teraz ustawę ponownie trafi do Sejmu, a następnie będzie musiał podpisać ją prezydent Andrzej Duda - wtedy 12 listopada będzie w tym roku dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
Zaloguj siê Skomentuj

26 październik 2018 16:19

Aby oceniæ lub

korcia2000

26 październik 2018 16:19

Po co komu ten wolny dzieñ w listopadzie? Zimno i deszczowo. dzieñ krótki a przy tym parali¿ gospodarki. Straty bêd± znacznie wiêksze ni¿ korzy¶ci. Lepiej by³o zrobiæ wolnym Dzieñ Zaduszny. ! listopada wypada w ¶rodku tygodnia i ci, którzy maj± groby poza miejscem zamieszkania, czêsto daleko, nie bêd± mieli szansy na ich odwiedzenie.

droch

26 październik 2018 16:18

Banda komunistów znów zabroniła Polakom zarabiania. Może niektórzy będą o tym pamiętać w dniu wyborów.

Oceniono 1 raz

26 październik 2018 16:18

Ten pajac z pałaca podpisze wszystko, co mu Karczewski, Kuchciński, Terlecki, Mazurek i reszta, a właściwie z rozkazu nic nie znaczącego posła z Nowogrodzkiej, da do podpisania.

Oceniono 3 razy

26 październik 2018 16:18

Adrian podpisze - to jest dobry chłopiec.

noelek04

26 październik 2018 16:18

Senatu Konstytucja nie obowiązuje - i co nam zrobicie. Paranoja :):):)

droch

26 październik 2018 16:18

Banda komunistów znów zabroni³a Polakom zarabiania. Mo¿e niektórzy bêd± o tym pamiêtaæ w dniu wyborów.

antropoid

26 październik 2018 16:18

Adrian podpisze - to jest dobry ch³opiec.

cojamamwymyslic2

26 październik 2018 16:18

Ustawê zabieraj±c± nam 40% ¶rodków z kont bankowych, kiedy¶ uchwal± w takim samym stylu.

Oceniono 2 razy

26 październik 2018 16:17

Adrian podpisze oficjalnie na pl. Piłsudskiego 11 listopada zaraz po oficjalnych obchodach.

tojajurek

26 październik 2018 16:17

A gdzie by³o 32 senatorów? Wypisali siê z roboty, czy ju¿ zaczêli ¶wiêtowaæ awansem?