Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Standard życia w Polsce dynamicznie się poprawia. Jesteśmy liderem

12 lipiec 2018 09:26
59 3
Standard życia w Polsce dynamicznie się poprawia. Jesteśmy liderem

Od 2009 roku Polska awansowała o 10 oczek w globalnym badaniu jakości życia SEDA prowadzanego przez Boston Consulting Group – informuje "Rzeczpospolita".

W edycji 2018 roku zaprezentowaliśmy się jako liderzy skoku jakości życia. Jak zwracają uwagę autorzy badania, Polska poprawiła aż 34 wskaźniki. To najlepszy wynik na świecie - zaznacza "Rz". Za nami uplasowały się Chiny i Peru. Te kraje zanotowały wzrost w 33 kategoriach.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 3
niedowiarek

14 lipiec 2018 13:45

Nawet przyjmuj±c oficjalne dane dostarczane przez pisowskie organy, nie uwa¿am za szczególne osi±niêcie wyprzedzenie Chin i Peru w jako¶ci ¿ycia obywateli. Podajcie dane gdy wyprzedzimy Szwecjê, Norwegiê czy Niemcy, wtedy bêdzie mo¿na odtr±biæ sukces.

Polonus

14 lipiec 2018 12:53

Klasyfikacja opiera siê o oficjalne dane ale podawane przez krajowe instytucje u nas opanowane przez PiS.Tak wiêc jak i w krajowej statystyce wszystko jest naj a rzeczywisto¶æ jest bardziej smutna.My tu ¿yjemy i wiemy najlepiej jak to ma siê rzeczywisto¶æ do publikacji,dochody realne malej± a ceny wszystkiego co potrzebne do codziennego ¿ycia pêdz± co raz wy¿ej.

ejjjjj

14 lipiec 2018 12:03

Polska s³u¿ba zdrowia wzoruje siê na osi±gniêciach Dr. Mengele, jurysdykcja to pañstwo bezprawia, kolonia taniej si³y roboczej i 4 miliony ekonomicznych emigrantów. To prawdziwy obraz Polski