Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Strajk w PLL LOT zawieszony. Monika Żelazik przywrócona do pracy, piloci nie zapłacą kar

27 październik 2018 05:30
76 11

Po wstępnych negocjacjach ustalono, że do pracy przywrócona zostanie szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef związku zawodowego pilotów w LOT Adam Rzeszot oraz pozostałe 66 osób, które wcześniej zostały zwolnione w trybie dyscyplinarnym - był to jeden z najważniejszych postulatów strajkujących.

Cofnięta ma być także nagana udzielona Adamowi Rzeszotowi i kary pieniężne nałożone na pracowników, którzy brali udział w strajku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
gajzol

27 październik 2018 05:36

Czy¿by prezes z Nowogrodzkiej zauwa¿y³ ¿e przez prezesa LOT spadaj± mu s³upki i jako szeregowy pose³ zaanga¿owa³ siê w to ..? Ciekawe!

terazjakinick

27 październik 2018 05:35

Chyba LOT ma na stanie minus jednego Prezesa.

fakiba

27 październik 2018 05:35

Pani± Monikê przywrócili , ciekawe ile prezes jeszcze poci±gnie , oby jak najkrócej

Zaloguj siê Skomentuj

27 październik 2018 05:34

Aby oceniæ lub

strzykwa5

27 październik 2018 05:34

Wynik strajku jest taki ¿e przynajmniej rok bêdê unika³ latania Lotem i pewnie nie tylko ja.

anders76

27 październik 2018 05:34

Tak sie konczy jak powazne stanowiska zajmuja "weseli amatorzy" z partyjnego nadania.

lenny102

27 październik 2018 05:33

Milczarski na prezesa spólki wêglowej, tam sie ch³op wyka¿e!

jerzysm42

27 październik 2018 05:32

Za kilka milionów odprawy pisowski prezes pisowskiej spó³ki zgodzi siê odej¶æ do innej spó³ki, a prezesem LOT-u zostanie Misiewicz.

punter

27 październik 2018 05:31

Milczarski pójdzie do Orlenu, a Obajtek do TVP Komuno wróæ

jantos51

27 październik 2018 05:31

Pana premiera nie interesuje rentowno¶æ spó³ek SP, teraz wêdruje po kraju i g³osi propagandowy program sukcesu gospodarczego rz±du PiiS a minister od spraw niepotrzebnych rozbija samochody kupione za pieni±dze podatnika. Czy ju¿ zosta³y wylatane resursy wojskowych samolotów transportowych?

lenny102

27 październik 2018 05:30

Milczarski na prezesa spólki węglowej, tam sie chłop wykaże!