Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Na stronach Rady Europy pojawił się alert ws. działań prezesa NBP wobec "Gazety Wyborczej"

7 grudzień 2018 20:33
171 17

Na stronach Rady Europy funkcjonuje platforma, na której zgłaszane są nadużycia wobec dziennikarzy. Pozwala ona na opisanie danego przypadku, a także na wskazanie, co jest źródłem zagrożenia dla niezależności mediów.

Platforma Rady Europy ma też pole, pozwalające na odpowiedź instytucji czy osoby wskazanych jako "zagrożenia". W piątek pojawił się tam wpis "Próba uciszenia polskiego dziennika 'Gazeta Wyborcza'".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
justas32

7 grudzień 2018 20:37

Wie ¿e ju¿ nied³ugo trafi do aresztu - a "ton±cy brzydko siê chwyta" ...

Inter Media

7 grudzień 2018 20:37

Najwiêksza afera w Polsce, za wszystko odpowiada PIS trzeba to dok³adnie wyja¶niæ !

indan

7 grudzień 2018 20:37

Panie Glapiński, teraz to nagłośnimy jeszcze bardziej i może pan sobie pisać do Rady Europy, na pohybel podłym ludziom "podłej zmiany"

Oceniono 28 razy

7 grudzień 2018 20:37

Reżim się sypie - przy normalnej/silnej opozycji, dziś nastąpiłoby przejęcie władzy, a od jutra zaczęłyby się procesy zdrajców Polski!!!

sector23

7 grudzień 2018 20:36

Glapi szczera do bólu twarz, a raczej po - twarz, a zarazem wierny consigliere partii Siusiu. Dodoskonal±cy przez lata patenty, na wyrywanie publicznej kasy i maj±tku opracowane w czasach PC, której wodzusiami byli obaj braciszkowie. Ale kto to jeszcze pamiêta, albo zechce pamiêtaæ?!

Inter Media

7 grudzień 2018 20:36

Największa afera w Polsce, za wszystko odpowiada PIS trzeba to dokładnie wyjaśnić !

Oceniono 24 razy

7 grudzień 2018 20:36

Capo di tutti capi siedzi sobie spokojnie przy ul. Nowogrodzkiej pociągając za sznureczki afery i wie doskonale że żadnych konsekwencji nie poniesie gdyż oficjalnie jest tylko zwykłym posłem.

270203mk

7 grudzień 2018 20:36

Prezes NBP chciał zamknąć usta dziennikarzom w Polsce, a otworzył oczy całej Europy..

biesczad1

7 grudzień 2018 20:35

Re¿im siê sypie - przy normalnej/silnej opozycji, dzi¶ nast±pi³oby przejêcie w³adzy, a od jutra zaczê³yby siê procesy zdrajców Polski!!!

indan

7 grudzień 2018 20:35

Panie Glapiñski, teraz to nag³o¶nimy jeszcze bardziej i mo¿e pan sobie pisaæ do Rady Europy, na pohybel pod³ym ludziom "pod³ej zmiany"

banan125

7 grudzień 2018 20:35

"I jak pan się teraz czuje panie prezesie Kaczyński ?" parafrazując wypowiedź pani Watermann

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 20:34

Aby oceniæ lub

sector23

7 grudzień 2018 20:34

Glapi szczera do bólu twarz, a raczej po - twarz, a zarazem wierny consigliere partii Siusiu. Dodoskonalący przez lata patenty, na wyrywanie publicznej kasy i majątku opracowane w czasach PC, której wodzusiami byli obaj braciszkowie. Ale kto to jeszcze pamięta, albo zechce pamiętać?!

270203mk

7 grudzień 2018 20:33

Prezes NBP chcia³ zamkn±æ usta dziennikarzom w Polsce, a otworzy³ oczy ca³ej Europy..

banan125

7 grudzień 2018 20:33

"I jak pan siê teraz czuje panie prezesie Kaczyñski ?" parafrazuj±c wypowied¼ pani Watermann

Oceniono 19 razy

7 grudzień 2018 20:33

Telegraf, FOZZ, Srebrna, SKOK, KNF , no i oczywiście modelki od rajstop, podpasek, papieru toaletowego ładne od pasa w dół , które teraz zarządzają bankami.

Oceniono 13 razy

7 grudzień 2018 20:33

Obecny prezes NBP ma nie tylko fizjonomię ochroniarza typu "bramkarz" ale i takie metody