Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Syryjskie Siły Demokratyczne zdobyły Hadżin. ISIS traci ostatni bastion w Syrii

14 grudzień 2018 13:18
120 7

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) były wspierane przez Stany Zjednoczone Ameryki. Wspólnymi siłami udało im się odbić miasto Hadżin. Jak informuje agencja Associated Press jest to duży cios dla tzw. Państwa Islamskiego.

Utrata Hadżin w prowincji Dair az-Zaur oznacza dla ISIS utratę miasta, które było ich głównym bastionem na ostatnim obszarze, jaki kontrolują we wschodniej Syrii. ISIS wciąż kontroluje niektóre wsie w tym regionie, ale nie mają one takiego znaczenia strategicznego, jak miasto.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
ps11111ps

14 grudzień 2018 13:23

Polskie koncerny zbronieniowe! Jest nisza rynkowa, któr± mo¿naby wype³niæ. Produkcja nieczystych bomby t³uszczowo kaszankowo ¶wiñskich, które moznaby zrzucac na ISIS.

zalogujsie00

14 grudzień 2018 13:23

A wystarczy³oby rozpyliæ na ISIS ¶wiñski t³uszcz przez samoloty pilotowane przez kobiety. I do nieba by ju¿ nie poszli, i marzenia o hurysach pryskaj±.....

yaspiman

14 grudzień 2018 13:23

si³y demokratyczne ? przecie¿ to bandy zbirów, tylko tych "dobrych"

byann

14 grudzień 2018 13:22

Kurdowie, a nie SSD. SSD to inna nazwa ISIS. Dla lewackich mediów.

Zaloguj siê Skomentuj

14 grudzień 2018 13:21

Aby oceniæ lub

1moja

14 grudzień 2018 13:20

A teraz chowaja sie w Wolsce jako prawdziwi i dumni PiSlamisci. Przegonilismy naziste, przegonilismy komuniste, przegonimy i kaczyste.

stachkaz47

14 grudzień 2018 13:19

Dobrze Si³y Demokratyczne ,¿e pomagaj± wojskom RZ¡DOWYM uwolniæ kraj od ISSIS.Prawdziwi Syryjscy Patrioci.