Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szczyt klimatyczny ONZ 2018 w Katowicach. Utrudnienia w ruchu drogowym [LISTA UTRUDNIEŃ]

3 grudzień 2018 07:56
129 7

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 10:00 i potrwa prawie dwa tygodnie. Ze względu na obrady dyplomatów z ponad 60 państw odbywających w ramach COP24, w stolicy województwa śląskiego ogłoszono liczne utrudnienia w ruchu drogowym, które będą dotyczyć przede wszystkim Strefy Kultury.

Szczyt klimatyczny ONZ, trwający od 3 do 14 grudnia, odbędzie się na specjalnie do tego celu przygotowanym terenie nieopodal Spodka w Katowicach. W związku z tym Strefa Kultury jest niemal całkowicie wyłączona z ruchu, a jej teren patrolują policjanci. Jakie ulice zostaną wyłączone z ruchu?

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
stachkaz47

3 grudzień 2018 08:01

Szczyt potrwa a¿ 12dni bo musi przemówiæ ka¿dy EKOLOG co ma dziurê w du..pie a zjecha³o ich 30 000 . LITO¦CI.

foxyking93

3 grudzień 2018 08:00

Z twittera jakiego¶ amerykañskiego podró¿nika. "Fitting to have a world climate change meeting in Katowice Poland one of the most polluted cities that I have ever visited. An old coal mining city, all of the buildings have this thick coat of coal. Poland is beautiful Country but Katowice is an exception."

Mieczyslaw Kornowski

3 grudzień 2018 07:59

U¿ytkownicy dróg musz± w czasie szczytu skupiæ uwagê zw³aszcza na tego NIERZ¡DU limuzyny

generationnext

3 grudzień 2018 07:58

utrudnienia nie tylko w Katowicach, ale i w Krakowie. na ka¿dym skrzy¿owaniu stoi Policja a po mie¶cie non stom je¿d¿± vipowskie eskorty.

jozek sima

3 grudzień 2018 07:58

To jest jaka¶ kpina. Z Krakowa do Katowic codziennie wo¿± dupsko w eskorcie policji za nasze podatki, generuj± korki. Duda do tego mówi, ¿e paliæ wêglem bêdziemy przez najbli¿sze 200 lat. Szczyt w najbardziej zanieczyszczonym kraju i brak my¶lenia polskich polityków doprowadza mnie do..... Szkoda pisaæ

Zaloguj siê Skomentuj

3 grudzień 2018 07:58

Aby oceniæ lub

hiperon59b

3 grudzień 2018 07:57

Ciekawe czy pan premier Mateuszek k³amczuszek Krzywousty pochwali siê na tym szczycie klimatycznym now± inwestycj± ko³o Ostro³êki czyli elektrowni± opalan± wêglem, która dziennie bêdzie spalaæ oko³o 280 wagonów wêgla.