Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szef kancelarii premiera o zatrzymaniu b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego: Państwo działa

27 listopad 2018 06:57
201 8

Michał Dworczyk, który komentował w Polskim Radiu zatrzymanie przez CBA byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, powiedział, że od początku medialnych publikacji o KNF państwo podejmuje działania w tej sprawie. Najpierw doszło do szybkiej dymisji Marka Chrzanowskiego, zaktywizowano odpowiednie służby, powołano nowego szefa KNF, a dziś doszło do zatrzymania Chrzanowskiego.

- Te wszystkie fakty są dowodem na to, że państwo działa i radzi sobie nawet w takich kryzysowych sytuacjach - zapewniał minister Dworczyk.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
adamsaba1

27 listopad 2018 07:01

Jaka¶ kpina, na kogo¶ innego warowaliby na lotnisku i nie pozwoliliby na wizyty w KNF.

budyn222

27 listopad 2018 07:01

Te ch..e kpi± nam w ¿ywe oczy. Ciemnemu ludowi to wciskaj, dworczyk :/

klarneta8

27 listopad 2018 07:01

NIE OSMIESZAJCIE SIE, PANSTWO TAK DZIALA, ZE OD PRZESZLO ROKU JESZCZE NIE UKARALISCIE JAWNYCH NAZISTOW.....I....

dyskootantka

27 listopad 2018 07:00

Po¶wiêc± Chrzanowskiego i ukryj± resztê. Przecie¿ nie dzia³a³ sam.

pszczolkaprezesa

27 listopad 2018 06:59

Po 20 dniach od zawiadomienia, po wyczyszczeniu biura przez Chrzanowskiego, teraz ³askawie CBA zatrzymuje ³obuza. Rzeczywi¶cie pañstwo dzia³a, a¿ kurzy siê.

Zaloguj siê Skomentuj

27 listopad 2018 06:58

Aby oceniæ lub

eiran

27 listopad 2018 06:57

Sprawno¶æ dzia³ania pañstwa robi piorunuj±ce wra¿enie. W miêdzyczasie Chrzwnowski zd±¿y³ przylecieæ z Singapuru, nie niepokojony przez kogokolwiek wydostaæ siê z hali przylotów przej¶ciem dla VIP-ów, pojechaæ do siedziby KNF, spêdziæ kila godzin przy swoim biurku, starannie selekcjonuj±c pozostawione tam dokumenty, pojechaæ do domu, wielokrotnie narusz±jc przepisy ruchu drogowego, odebraæ ¶wiadectwo cnoty od prezesa NBP, a nastêpnie od Zofii Romaszewskiej, a nastêpnie, kiedy ju¿ ¿aden papier go nie obci±¿a, zostaæ zatrzymany.

ucan2

27 listopad 2018 06:57

Ciemny lud dziêkuje za przekaz i czeka na "piñcet".