Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szef KPRM zdradza, jak będzie wyglądał marsz państwowy. Z przodu orkiestry i kombatanci

9 listopad 2018 06:01
79 7

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości, który wydała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W ciągu nieco ponad doby, jaka minęła między wydaniem zakazu a decyzją sądu uchylającą ten zakaz, wydarzyło się wiele. Między innymi rząd i prezydent ogłosili, że zorganizują swój marsz w miejscu i o godzinie manifestacji narodowców.

Choć marsz już w niedzielę, nie znamy wielu szczegółów. Aby zabezpieczyć się przed rasistowskimi wybrykami, organizatorzy zapowiadają, że na demonstracji będzie obowiązywał regulamin, zgodnie z którym nad marszem będą mogły powiewać tylko biało-czerwone flagi.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
shtalman

9 listopad 2018 06:06

A ja chcê ¿eby ca³y rz±d wraz prezydentem za³o¿yli bia³o-czerwone pelerynki a na sam przód wystawili Jarkacza na drabince curvera na kó³kach te¿ z za³o¿on± pelerynk±. Bêdzie patriotycznie ¿e a¿ mi³o

petrucchio

9 listopad 2018 06:05

Kombatanci I wojny ¶wiatowej?

worddesign

9 listopad 2018 06:05

A gdzie zastêpy biskupów i arcybiskupów w z³otych ornatach i ³añcuchami na piersiach? Czy oni maja tez tak na piechotê zasuwaæ czy przygotowano dla nich upstrzone na bialoczerwono Maybachy?

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 06:04

Aby oceniæ lub

sierra65

9 listopad 2018 06:03

se zrobi± ¿ywe tarcze z kombatantów i orkiestry :-))))

pardonsik

9 listopad 2018 06:02

Ale pompa na 100 lecie ! I na to posz³o 250 milionów z³otych ? Czy orkiestra i kombatanci wiedz±, ¿e maj± byæ ?

fakiba

9 listopad 2018 06:02

Marsz narodowców pod patronatem Dudy i Morawieckiego a kaczor w lektyce