Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szef MSZ Iranu odpowiada na szczyt w Polsce zdjęciem. "Ci, którzy brali w tym udział, nie żyją"

12 styczeń 2019 07:38
240 11

Doniesienia o szczycie dotarły do Iranu, a minister spraw zagranicznych tego kraju, Javad Zarif, ostro skomentował planowane spotkanie. Zamieścił kilka zdjęć, trzy z nich odnoszą się do relacji polsko-irańskich (pojawia się wspomnienie o pomocy, jakiej udzielił Iran uchodźcom z Polski w czasie II wojny światowej).

Jedno natomiast to zdjęcie z 13 marca 1996 roku, ze spotkania światowych przywódców podczas szczytu w Szarm el-Szejk w Egipcie. Pojawili się tam m.in. prezydent USA Bill Clinton, premier Izraela Szimon Peres, prezydent Rosji Borys Jelcyn, czy prezydent Egiptu Hosni Mubarak i prezydent Palestyny Jase...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 11
krynolinka

12 styczeń 2019 07:41

I kto tu sprowadza na Polskê zagro¿enie terroryzmem?

edi54

12 styczeń 2019 07:41

Polska rz±dz± têpaki i amerykañscy wasale . Polski rz±d zd±¿y³ juz wykupiæ w Warszawie wszystk± wazelinê przed spotkaniem z Amerykanami. Irañczycy , przepraszam Was jako prosty cz³owiek, Polak.

ml2403

12 styczeń 2019 07:40

Po raz kolejny Polska straci³a okazje by siê nie wychylaæ. My tam nie mamy ¿adnych interesów, a stajemy siê pionkiem w grze USA, które oczywi¶cie nie chc± organizowaæ u siebie takich szczytów za¶ my szczytujemy, ¿e USA robi politykê na naszym grzbiecie. PiS gdy w UE, czyli naszym parlamencie odbywa siê debata na temat Polski krzyczy o haniebnych postêpkach, a tu gdy mamy byæ wykorzystani by rozmawiaæ o innych poza ich plecami uwa¿amy to za sukces.

Zaloguj siê Skomentuj

12 styczeń 2019 07:40

Aby oceniæ lub

summer68

12 styczeń 2019 07:40

Czytam sporo blogów podró¿niczych. Na WSZYSTKICH, je¿eli jest mowa o Iranie, to tylko w bardzo pozytywnym kontek¶cie, Zawsze podró¿nicy wspominaj± o niezwyk³ej go¶cinno¶ci Persów. Obawiam siê, ¿e stosunek Irañczyków do Polaków po takim spotkaniu mo¿e siê zmieniæ. Pytam, po ch... konfliktujemy siê z tak odleg³ym krajem?

fakiba

12 styczeń 2019 07:40

Nie dał rady Antek wojny wywołać to znalazł się inny

jabbaryt

12 styczeń 2019 07:40

Polacy nie chcą tej antyiranskiej hucpy. Trzeba zorganizować protest. Inaczej będzie nowa wojna na B W z udziałem polskiego mięsa armatniego

justas32

12 styczeń 2019 07:39

To prawda - naród ¿ebraków Europy lubuje siê w gardzeniu s³abszymi i biedniejszymi, a zw³aszcza wyznawcami innej religii ....

bolo2002

12 styczeń 2019 07:39

Amerykanie udowodnili wielokrotnie,¿e interesuje ich tylko kasa-oszukali Polskê w Iraku, kiedy polskie firmy mia³y dostac kontrakty-dostali Amerykanie-wykorzystuja niemi³osiernie durny rzad PIS-owski, który po palcu lezie Amerykanom do dupy! Tramp wypia³ sie na Europê Zach. i wogóle ja ignoruje! Teraz ¶wiat bedzie patrzy³ na durnych Polaczków-przy amerykañskiej krucjacie przeciwko Iranowi! Ale prymitywy= wmanewrowane w konflikt!!!!

brytnej

12 styczeń 2019 07:39

Do¶æ mocno zamordystyczy Iran jest be, ale skrajnie zamordystyczna Arabia Saudyjska cacy. Taka to logika.

justas32

12 styczeń 2019 07:39

To prawda - naród żebraków Europy lubuje się w gardzeniu słabszymi i biedniejszymi, a zwłaszcza wyznawcami innej religii ....