Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szef resortu środowiska wydał polecenie Lasom Państwowym ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

15 maj 2018 11:40
83 14
Szef resortu środowiska wydał polecenie Lasom Państwowym ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

Minister Henryk Kowalczyk decyzję w sprawie usuwana drzew zasiedlonych przez kornika wydał na początku tygodnia. Do pisma, jak poinformował rzecznik resortu środowiska, Aleksander Brzózka, ma odnieść się dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny.

17 lutego ubiegłego roku ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał decyzję nr 51, zgodnie z którą drzewa na terenie trzech nadleśnictw (Białowieża, Hajnówka i Browsk) zaatakowane przez kornika drukarza mają być usunięte. Głównym powodem - jak tłumaczył Tomaszewski - był zły stan d...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 14
rts44

15 maj 2018 11:44

tego gnojka powinni powiesić za genitalia

Oceniono 3 razy

15 maj 2018 11:43

Co mieli wyciąć, to już wycięli. Rżną także na potęgę dwie podszczecińskie puszcze - Bukową i Wkrzańską.

sector23

15 maj 2018 11:42

Zabawne, bo wedle opinii tego pociesznego kolesia, korniki zagra¿a³y ludziom. Podczas gdy on sam, tj Konrad Tomaszewski, zagra¿a³ wszystkim i wszystkiemu - tylko nie kornikom.

def11

15 maj 2018 11:42

Szyszko z Tomaszewskim powinni już siedzieć.

polakadam

15 maj 2018 11:41

Skoro uchyli³ decyzjê musia³ mieæ wa¿ny powód, zatem zgodnie z logik± ten kto dopu¶ci³ siê dewastuj±cej wycinki powinien za to finansowo i prawnie odpowiedzieæ. Tym kim¶ jest niejaki Jan Szyszko znany z tego, ¿e przeszkadza mu wszystko, co ¿yje.

Henryk Gasior

15 maj 2018 11:41

A co na ten temat mówi prokurator?

evergreen111

15 maj 2018 11:41

Co mieli wyci±æ, to ju¿ wyciêli. R¿n± tak¿e na potêgê dwie podszczeciñskie puszcze - Bukow± i Wkrzañsk±.

krynolinka

15 maj 2018 11:41

Wiórki czekoladowe w natarciu!! Kryj się..

def11

15 maj 2018 11:41

Szyszko z Tomaszewskim powinni ju¿ siedzieæ.

Zaloguj siê Skomentuj

15 maj 2018 11:41

Aby oceniæ lub

rts44

15 maj 2018 11:40

tego gnojka powinni powiesiæ za genitalia

lecho65

15 maj 2018 11:40

Teraz rozumiem ,,Polska w ruinie " to nie by³a diagnoza to by³ plan.

achaszwerosz

15 maj 2018 11:40

Zobaczcie sobie jak wygl±da³y polskie lasy 10 lat temu, na geoportalu u¿ywaj± starych map satelitarnych, wystarczy je porównaæ z aktualnymi mapami googla. To nie tylko Puszcza Bia³owieska, to totalna wycinka lasów w ca³ej Polsce. Wyrzynaj± je szybciej ni¿ ni¿ prusacy i carat w XIXw.

krynolinka

15 maj 2018 11:40

Wiórki czekoladowe w natarciu!! Kryj siê..