Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ta-Ta Towels: pierwszy stanikorêcznik. Ma zapobiegaæ poceniu siê piersi

8 sierpień 2017 11:39
78 9
Ta-Ta Towels: pierwszy stanikorêcznik. Ma zapobiegaæ poceniu siê piersi

Erin stworzy³a samono¶ny rêcznik przeznaczony do piersi. Ta-Ta Towels przypomina stanik w kszta³cie ósemki. Jak go nosiæ? To bardzo proste. Wystarczy za³o¿yæ koñcówki rêcznika na piersi (za jego utrzymanie odpowiadaj± koñcówki ze ¶ci±gaczem), a ¶rodek materia³u prze³o¿yæ przez g³owê. I gotowe!

Erin wspomina, ¿e Ta-Ta Towels pomóg³ jej znajomej pozbyæ siê wysypki, która pojawia³a siê pod piersiami w upalne dni.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Oceniono 9 razy

8 sierpień 2017 11:44

a ja wymy¶li³em bolcomajtki. zapobiegaj± "skokom w bok" mê¿atek u¿ywaj±cych tego wynalazku. ale nie chc± mi ich dopu¶ciæ do u¿ytku, bo nie spe³niaj± jakich¶ tak norm unijnych...

Oceniono 46 razy

8 sierpień 2017 11:44

Mia³em napisaæ "Na ch*j taki rêcznik?". I tak w³a¶nie narodzi³ siê nowy pomys³ na rêcznik.

Oceniono 2 razy

8 sierpień 2017 11:43

Gdyby obie "miseczki" da³o siê jeszcze jako¶ spi±æ, znakomicie nadawa³by siê jako stanik. Nie przeszkadza mi, ¿e mam obwis³y biust, bo i tak nikt go nie ogl±da - mój biust to moja sprawa. Ale za "stanikorêcznik" w takiej wersji dziêkujê - mia³abym uczucie, ¿e w ogóle siê nie trzyma.

Oceniono 1 raz

8 sierpień 2017 11:42

Raczej poceniu siê pod piersiami. Dotyczy rozmiarów c +.

Oceniono 8 razy

8 sierpień 2017 11:41

Waszczykowskiemu kupcie! ;D

zebrzec

8 sierpień 2017 11:41

na pewno jest to dla kobiet posiadajacych piersi a nie piegi...

Oceniono 6 razy

8 sierpień 2017 11:40

co za beznadziejny bardziew. Mam duzy biust i nie mam takich problemów poniewa¿ noszê dobrze dobrany stanik - biust jest uniesiony i nie 'le¿y' na tu³owiu i nie ma problemu. Do karmienia uzywa³am bawe³nianych. na codzien na duze biusty polecam triumph compliment - praktycznie nie ma go na necie, trzeba sklep z bielizn± odwiedzic.

Zaloguj siê Skomentuj

8 sierpień 2017 11:40

Aby oceniæ lub

Oceniono 3 razy

8 sierpień 2017 11:39

Gdyby piersi nie by³y chowane, jak to by³o w staro¿ytnej Grecji, to by siê nie poci³y ...