Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Tesco otwiera pierwszy dyskont w Wielkiej Brytanii. Tak próbuje walczyć z Lidlem i Aldim

12 wrzesień 2018 13:15
52 3

Już w przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii może zostać otwarty pierwszy dyskont należącej do Tesco marki Jack's. Przeżywający od dłuższego czasu kłopoty gigant w ten sposób próbuje walczyć z agresywnymi niemieckimi sieciami dyskontów.

Jak poinformował Reuters, Tesco na 19 września zaprosiło dziennikarzy do miejscowości Chatteris w hrabstwie Cambridgeshire na spotkanie z prezesem spółki Davem Lewisem. "Chcemy podzielić się z wami ekscytującą wiadomością" - napisano, nie wyjaśniając, o co chodzi.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 3
Julita

12 wrzesień 2018 22:16

Tesco siê mocno pogubi³o. U nas ma wspó³pracowaæ z Carrefourem, który jest tak samo drogi, chyba bêd± rywalizowaæ; kto dro¿szy. Aldi wcale nie jest tani, dwa razy zajrza³am i nie by³o taniej. Brak niektórych wcze¶niej sprzedawanych asortymentów, mimo ¿e na rynku nadal funkcjonuj±. A nie ma, bo kto¶ inny za podobny towar, zwykle gorszy wzi±³ mniej. Tylko ile zarobi±, je¶li ja siê odwrócê i niczego nie kupiê, co mi siê zdarza bardzo czêsto. Warzywa bardzo kiepskiej jako¶ci i same mutanty. przecie¿ przyk³adowo marchew o d³ 30,00 cm nie ma smaku i jest zdrewnia³a, a ponoæ ma byæ s³odka i krucha. Oszukany klient nie wróci. Podobnie jest na stoiskach F&F. ¯adna rewelacja; z bliska siaja, a ceny z ksiê¿yca. Widzia³am u nich klapki: kilka pasków na cieniusieñkiej podeszwie za 79,00 z³. W jednym ze sklepów obuwniczych na g³ównej ulicy widzia³am podobne, tyle ¿e pasków by³o znacznie wiêcej, buty mia³y ty³ i by³y na koturnie, a kosztowa³y 39,00 z³. Jedne i drugie z Chin. Czy przy takiej polityce mo¿na siê dziwiæ, ¿e zaczynaj± ton±æ. Obecnie klienci nie s± tak naiwni i nie kupi± wszystkiego.

Anna

12 wrzesień 2018 18:21

TESCO ma w UK ma prawie monopol ale i wy¿sze ceny ni¿ Lidl czy Aldi, które odstraszaj± wielu klientów. Owoce jakie sprzedaj± s± czêsto albo niedojrza³e albo nadpsute. To trochê jak M&S i kilka innych marek które spoczê³y na laurach kiedy trzeba by³o ostro biæ siê o klienta a teraz maj± reputacjê sklepów z tamtej epoki.

jakjuz

12 wrzesień 2018 13:15

tesco podniósł ceny za dostawę na 17zł