Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Tomasz Komenda będzie ubiegał się o odszkodowanie za 18 lat więzienia. "Więcej niż 10 mln zł"

16 maj 2018 14:23
74 16

Jak doprecyzował Zbigniew Ćwiąkalski, reprezentujący Komendę, będzie to więcej niż 10 milionów złotych.

Były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, wskazał jednocześnie, że walka o odszkodowanie będzie trwać miesiącami, dlatego w najbliższym czasie będą wspólnie z Komendą skupiali się na tej sprawie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
zueoko

16 maj 2018 14:28

Policja - prokuratura - sąd. Krótka droga do nieszczęścia i niesprawiedliwości.

Sam Sliding

16 maj 2018 14:28

Zasłużył na miliard odszkodowania. Kościół dostaje z budżetu rok w rok 12 miliardów za NIC.

Oceniono 21 razy

16 maj 2018 14:27

no i bardzo dobrze, tylko jeszcze wystąpić z regresem do partacza, który go to tego pierdla posłał

kocurxtr

16 maj 2018 14:27

teraz czas by o odszkodowanie wystąpiły ofiary Piotrowicza prokuratora komunistycznego na pewno nie jednego zgnoił na polecenie partii

Oceniono 4 razy

16 maj 2018 14:26

Pan Komenda powinien dostać olbrzymie odszkodowanie od państwa bo to państwo w naszym imieniu go skazało i wsadziło do więzienia. Ale powinien też pozwać - każdego z osobna - wszystkich, którzy się do tego przyczynili i wszystkich, którzy w więzieniu go dręczyli i którzy na dręczenie pozwalali. Jemu tam połamano kości. Za to jest paragraf. Za oczernianie w mediach też.

Zenon Dybeł

16 maj 2018 14:25

warto wiedzieć kto w tym czasie był ministrem sprawiedliwości i wiceministrem , a przypominam że sprawa p Komendy wykazaniem sprawności tych panów

lina555

16 maj 2018 14:25

I bardzo dobrze, ale chocia¿ czê¶æ powinni zap³aciæ ci, którzy siê przyczynili...

fleshless

16 maj 2018 14:25

no i bardzo dobrze, tylko jeszcze wyst±piæ z regresem do partacza, który go to tego pierdla pos³a³

lina555

16 maj 2018 14:24

I bardzo dobrze, ale chociaż część powinni zapłacić ci, którzy się przyczynili...

Sam Sliding

16 maj 2018 14:24

Zas³u¿y³ na miliard odszkodowania. Ko¶ció³ dostaje z bud¿etu rok w rok 12 miliardów za NIC.

Zaloguj siê Skomentuj

16 maj 2018 14:24

Aby oceniæ lub

Zenon Dybe³

16 maj 2018 14:24

warto wiedzieæ kto w tym czasie by³ ministrem sprawiedliwo¶ci i wiceministrem , a przypominam ¿e sprawa p Komendy wykazaniem sprawno¶ci tych panów

kocurxtr

16 maj 2018 14:24

teraz czas by o odszkodowanie wyst±pi³y ofiary Piotrowicza prokuratora komunistycznego na pewno nie jednego zgnoi³ na polecenie partii

Oceniono 6 razy

16 maj 2018 14:23

Pan mecenas Michał Kelm jest teraz oficjalnym adwokatem kurii wszystkich księży oskarżonych o pedofilie i inne przestępstwa na tle seksualnym .... także tego ekhem ...

Bernadeta Boksa

16 maj 2018 14:23

Tych posadziæ co go wsadzili!!!..³±cznie z mecenasem panem K.,¶wiadkiem koronnym i wszystkimi osobami co siê tym zajmowa³y!!!Powodzenia...

marymania

16 maj 2018 14:23

Pan Komenda powinien dostaæ olbrzymie odszkodowanie od pañstwa bo to pañstwo w naszym imieniu go skaza³o i wsadzi³o do wiêzienia. Ale powinien te¿ pozwaæ - ka¿dego z osobna - wszystkich, którzy siê do tego przyczynili i wszystkich, którzy w wiêzieniu go drêczyli i którzy na drêczenie pozwalali. Jemu tam po³amano ko¶ci. Za to jest paragraf. Za oczernianie w mediach te¿.