Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Podróże

Kategoria aktualności

 • Robert Kubica pojedzie w testach na Hungaroringu

  24 lipiec 2017 09:54 25

  Kubica w czerwcu i lipcu dwa razy jeździł bolidem Lotus-Renault z 2012 roku. Pierwszy test w czerwcu odbył się w Walencji, drugi - w lipcu na francuskim torze Paul Ricard. Wyniki były bardzo obiecujące, po testach mówiono, że Kubica ma coraz większe szanse, aby w ekipie Renault zastąpić jeszcze w tym roku Brytyjczyka Jolyona Palmera, który dotychczas

 • Mistrzostwa Świata w p³ywaniu: Medaliści niedzielnych fina³ów

  23 lipiec 2017 20:35 24

  Ledecky chce w stolicy Wêgier wywalczyæ szeœæ z³otych kr¹¿ków. Przed dwoma laty w Kazaniu wybitna kraulistka najlepsza by³a jeszcze na 200, 800 i 1500 m oraz w sztafecie 4x200 m. Wœród mê¿czyzn na 400 m kraulem równie¿ po raz trzeci z rzêdu triumfowa³ Sun Yang. Chiñczyk ma w dorobku osiem z³otych medali MŒ. Polacy tego dnia w fina³ach nie startowali

 • Apel Sêdziów RP do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustaw o s¹dach, KRS i SN

  20 lipiec 2017 11:48 46

  Sêdziowie zwrócili siê do prezydenta o skorzystanie z prawa veta wobec ustaw o Krajowej Radzie S¹downictwa, o ustroju s¹dów powszechnych oraz o S¹dzie Najwy¿szym. - Ustawy te zawieraj¹ przepisy sprzeczne z Konstytucj¹ RP, naruszaj¹ zasadê trójpodzia³u w³adzy, godz¹ w niezale¿noœæ s¹dów i niezawis³oœæ sêdziowsk¹, prowadz¹ do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci

 • Prokuratura: zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o gwałt na małoletniej

  19 lipiec 2017 05:07 49

  - Udało się zatrzymać sprawcę przestępstwa seksualnego, to jest konkretnie gwałtu na małoletniej. Osoba ta była poszukiwana od kilku tygodni. Zostały postawione jej zarzuty oraz został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - powiedział rzecznik. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie zbrodnię z art. 197 par. 3 pkt. 2 kodeksu

 • Siatkarskie duety w Warszawie

  14 lipiec 2017 20:24 59

  W szachy gra jego ojciec - Marek, brat Michał oraz żona Marta. Są pewne przesłanki, że szachistą będzie też jego 3-miesięczny syn - Kazimierz. Arcymistrz szachowy - Mateusz Bartel odwiedził dzisiejszą "Strefę sportu" i opowiedział o szachach jako sporcie... rodzinnym, szachach, które... łączą pokolenia i szachach, które są dobre na wszystko... Przypomniał

 • Chiny: Sklep oferuje "przechowalniê" dla mê¿ów

  14 lipiec 2017 19:22 72

  Takie "przechowalnie" dla mê¿ów powsta³y w Global Harbour w Szanghaju. Miejsca, w których ¿ony mog¹ zostawiæ mê¿ów przed udaniem siê na d³u¿sze zakupy to szklane kabiny, w których znajduje siê fotel, monitor, komputer i gamepad. Mê¿czyŸni, w czasie gdy ich ¿ony odwiedzaj¹ sklepy, mog¹ - korzystaj¹c z dostêpnego sprzêtu - zagraæ w popularne gry komputerowe

 • Spięcie posła PO z dziennikarzem TVP Info

  14 lipiec 2017 12:47 60

  - Wychodzimy na ulice. Przypomnę, że w marszu, który organizowaliśmy niecały miesiąc temu w Warszawie, było 100 tys. osób. TVP informowała, że było ich znacznie mniej. Kłamała, oszukiwała, manipulowała, co robi codziennie - mówił do dziennikarzy Lenz. - Pan liczył rozumiem sam te osoby? - zapytał reporter TVP Info, dodając, że sam był na demonstracji

 • B³êdy lekarkie: przybywa spraw o pomy³ki lekarzy

  13 lipiec 2017 18:33 58

  O blisko 45 proc. wzros³a liczba postêpowañ prowadzonych przez prokuratury w ca³ym kraju w sprawie b³êdów medycznych. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w 2016 r. by³o ich 4963. To efekt utworzenia w prokuraturach regionalnych specjalnych wydzia³ów, które zajmuj¹ siê b³êdami medycznymi. Jak obliczy³ Departament Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury

 • Liga Europy: Jagiellonia Białystok z dobrym wynikiem przed rewanżem

  13 lipiec 2017 17:00 53

  Wicemistrz Azerbejdżanu sprawia wicemistrzowi Polski znacznie więcej kłopotów niż gruzińskie Dinamo Batumi w pierwszej rundzie. Gabala to uczestnik fazy grupowej w dwóch ostatnich edycjach Ligi Europy. Pierwsi groźnie zaatakowali gospodarze, ale na szczęście dla białostoczan w 10. minucie Elvin Mammadov wślizgiem nie zdołał skierować piłki do bramki

 • Afromental: dziś w trasie jesteśmy grzeczniejsi niż przed laty

  13 lipiec 2017 12:46 60

  Jednak świat reklamy zmienia się z roku na rok, a dziś, jak przekonują goście Czwórki "reklamowany produkt najczęściej ma rozwiązywać doraźne problemy". - Najbardziej trafiają te, pozwalające zwalczyć jakiegoś "wroga", czyli lenistwo, nudę - przekonywała Agnieszka Klimczak. - Ludzie chcą oglądać reklamy, które pozwalają się oderwać, roześmiać, zaś jako twórcy