Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Podróże

Kategoria aktualności

 • Jessica Chastain o filmie „Azyl”

  25 marzec 2017 19:53 109

  Amerykańska gwiazda Jessica Chastain powiedziała, że czuła się zaszczycona mogąc wcielić się na ekranie w postać Antoniny Żabińskiej. Od wczoraj w polskich kinach możemy oglądać hollywoodzki film "Azyl". To ekranizacja książki "Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim ZOO", amerykańskiej pisarka Diane Ackerman. Książka i film to opowieść o prawdziwych

 • Marsz "Kocham Cię Europo" w Warszawie

  25 marzec 2017 19:04 111

  Ulicami polskich miast przeszły marsze pod hasłem "Kocham Cię Europo". W manifestacji w Warszawie wzięło udział 3 tys. osób. Uczestnicy przynieśli na marsz flagi Polski i Unii Europejskiej. W ten sposób podkreślali jedność Polski z UE. Podczas marszu podkreślano korzyści płynące z obecności Polski w UE. Według jednej z uczestniczek

 • Manifestacja "Marsz dla Europy: Kocham Cię, Europo!"

  25 marzec 2017 11:18 122

  Do udziału w obywatelskiej manifestacji poparcia dla UE zachęcali politycy niektórych partii opozycyjnych, w tym Nowoczesnej i PO, a także m.in. KOD, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja "Centrum im. Prof. Bronisława Geremka" oraz Fundacja Schumana. Uczestnicy manifestacji, który rozpoczął się na pl. na Rozdrożu przejdą następnie ulicami: Nowy Świat

 • "10 lat świetlnych". Tusk przypomina spot

  24 marzec 2017 21:50 115

  Z okazji 10. rocznicy przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej powsta³ specjalny spot ukazuj¹cy pozytywne zmiany, które zasz³y w naszym kraju. - To by³o 10 lat nie³atwych, ale dzisiaj mo¿emy z wielkim przekonaniem powiedzieæ, ¿e to by³o 10 lat dobrych dla Polski - mówi³ wówczas premier Donald Tusk. W krótkim filmie zatytu³owanym "10 lat œwietlnych"

 • Do Gdyni może przypłynąć ok. 70 tys. turystów na wycieczkowcach z całego świata

  24 marzec 2017 14:09 104

  Około 70 tys. turystów może przypłynąć w tym roku do Gdyni na pokładach 45 wycieczkowców z całego świata. Sezon zainauguruje pływający pod panamską banderą wycieczkowiec MSC Opera, który zacumuje przy nabrzeżu w Gdyni 7 maja. W najbliższym sezonie do Gdyni przypłynie 45 wycieczkowców, wśród których będzie najdłuższy i największy pod względem pojemności

 • Sejm uchwalił ustawę tworzącą tzw. sieć szpitali

  23 marzec 2017 20:45 111

  Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że nowe przepisy pozwolą na uporządkowanie systemu i racjonalne wydawanie pieniędzy. Poprawi się przede wszystkim sytuacja pacjentów, którzy zostaną objęci kompleksową, skoordynowaną opieką także po leczeniu szpitalnym. Minister Radziwiłł zapowirdział, że w sieci znajdą się szpitale istotne dla zapewnienia

 • "Hel 3". Futurystyczna wizja Jarosława Grzędowicza

  22 marzec 2017 14:39 122

  - Paliwo jest motorem napędowym całej opowieści. To dość awanturnicza historia. Są w niej korporacje, najemnicy, sensacja, a oprócz tego jest i wizja świata - mówił w Trójce Jarosław Grzędowicz. Jaka jest owa wizja? Zdaniem autora przyszłość będzie taka, jak teraźniejszość, tyko "trochę bardziej". - Tam występują mechanizmy, które obserwujemy w mediach

 • Antoni Macierewicz dla "GP": w Smoleńsku coś uniemożliwiło odejście na drugi krąg

  21 marzec 2017 16:42 120 1

  Pytany, czego można się spodziewać po pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, której podkomisja ponownie bada katastrofę smoleńską, Macierewicz powiedział, że raportu, "który wskaże przyczyny katastrofy smoleńskiej od strony działania służb nawigacyjnych oraz innych czynników, które wpłynęły na tę straszliwą tragedię". Zdaniem

 • MON: Ju¿ odpowiedzieliśmy na pytania prezydenta

  20 marzec 2017 22:27 121

  "Uprzejmie informujemy, ¿e odpowiedzi na przywo³ane przez czêœæ mediów pytania Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowane do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza zosta³y wys³ane 20 marca br." - pisze w komunikacie MON. "Jednoczeœnie ubolewamy, ¿e media informuj¹c obszernie o liœcie Pana Prezydenta, nie da³y mo¿liwoœci odniesienia siê resortowi

 • Fotograf Obamy zareagowa³ na postawê Trumpa

  18 marzec 2017 22:21 158

  Angela Merkel spotka³a siê wczoraj w Bia³ym Domu z Donaldem Trumpem. Po spotkaniu media mia³y chwilê, by zrobiæ zdjêcia obu przywódcom. Czêœæ z nich zaapelowa³a o symboliczny uœcisk d³oni. Prezydenta USA zapyta³a o to równie¿ Angela Merkel, ten jednak nie zareagowa³. Kanclerz Niemiec ze zdziwieniem przyjê³a reakcjê Trumpa. Do sprawy odniós³ siê fotograf