Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Trumna George'a H. W. Busha wystawiona na Kapitolu. Donald Trump złożył mu hołd

4 grudzień 2018 10:02
149 6

Gdy trumna z ciałem George'a H. W. Busha został złożona w Rotundzie na Kapitolu, zmarłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych hołd złożyli m.in. prezydent Donald Trump, wiceprezydent USA Mike Pence, kongresmeni oraz sędziowie Sądu Najwyższego.

Trumna z ciałem George'a H. W. Busha została przewieziona na pokładzie Air Force One z Houston w Teksasie do bazy wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. W locie samolotem towarzyszył jej najstarszy syn byłego prezydenta USA George W. Bush wraz z rodziną. Trumna z ciałem George'a H. W. Busha została prz...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 10:07

Aby oceniæ lub

yaspiman

4 grudzień 2018 10:07

kilka dni temu zmar³ mój s±siad. zwyk³y, ale bardzo przyzwoity i porz±dny cz³owiek. o jego ¶mierci nie by³o wzmianki na ¿adnym portalu. mo¿e dla tego, ¿e by³ zawsze porz±dny i uczciwy? mo¿e dla tego, ¿e nigdy by siê nie zgodzi³, ¿eby kto¶ taki jak duda by³ na jego pogrzebie? dla tego ¶mieræ jakiego¶ busha mam g³êboko w dudzie.

yoko00

4 grudzień 2018 10:06

Po zamachu na TU154 ¿aden z tych dumnych panów z sojuszu nie by³ na pogrzebie ex PREZYDENTA ¶p. Kaczyñskiego. Wymy¶lili sobie gro¼bê wulkanu w Skandynawii - mg³a by³a taka jak na lotnisku dla TU154 nawet wojnê by od³o¿yli a¿ mg³a zaniknnie

aussieozz

4 grudzień 2018 10:05

A nie w mausoleum?

vomitorium1

4 grudzień 2018 10:04

"Ostatnie po¿egnanie prezydenta George'a H. W. Busha" a w jego pogrzebie uczestniczyæ bêdzie "Sully" (wierna suka (labrador retriever) która warowa³a przy trumnie busha)

vicenteolivio

4 grudzień 2018 10:03

To tak siê dzisiaj ¿egna zbrodniarzy wojennych??? £A£.