Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Trump kaza³ zbadaæ, czy zniesienie sankcji wobec Iranu jest w interesie USA

19 kwiecień 2017 05:51
184 0
Trump kaza³ zbadaæ, czy zniesienie sankcji wobec Iranu jest w interesie USA

Tillerson napisa³ w komunikacie, ¿e Iran wype³nia swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy, ale s¹ obawy na temat jego roli jako kraju sponsoruj¹cego terroryzm.

Szef amerykañskiej dyplomacji doda³, ¿e poinformowa³ przewodnicz¹cego Izby Reprezentantów Paula Ryana o decyzji Trumpa i o wype³nianiu przez Iran porozumienia, zawartego za poprzedniej administracji prezydenta Baracka Obamy.

Przeczytaj także: Nieoficjalnie: USA wycofują się z Rady Praw Człowieka ONZ

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0