Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

TVP Info już sama nie wie, jak bronić nagród Szydło. Zobaczcie, co wymyślili tym razem

4 kwiecień 2018 20:09
1849 8
TVP Info już sama nie wie, jak bronić nagród Szydło. Zobaczcie, co wymyślili tym razem

- Nagrody (ministrom) wypłacano po to, byśmy nie byli ordynarnie okradani w aferach, takich jak te, tu wymienione - mówił prowadzący "Minęła 20" Michał Rachoń po materiale podsumowującym afery z czasów rządów PO-PSL.

- W 2016 roku nagrody kosztowały nas 1,5 mln zł, a to oznacza, że na każdą, legalną wydaną złotówkę w rządzie PiS, przypadało 381 tysięcy złotych przekręconych w aferach Platformy - dodał.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
safelogica

4 kwiecień 2018 23:08

No to Rachuñ okaza³a siê tepakiem z rachunków. Wed³ug niego na ka¿d± z³otówkê wydan± przez PIS przypada 381 000 z³otych ukradzionych przez PO. Czyli PO ukrad³a 1500 000 x 381 000 z³ co daje 571 500 milionów z³otych (ponad 571 miliardów). Gdyby Polska nie upad³a po kradzie¿y 570 miliardów to oznacza³oby, i¿ Polska by³a i jest krajem baaaaardzo bogatym. A jest krajem biednym, a by³a baaaardzo biednym. Oczywi¶cie jest w Polsce paso¿yt z¿eraj±cy miliardy zwie siê kler katolicki

Ja Boo

4 kwiecień 2018 23:18

Zawsze mnie intrygowa³o stwierdzenie "strata pañstwa" . Jak mo¿na straciæ co¶ czego siê nie ma lub nie mia³o? Pañstwo nie straci³ tych 380 mld bo ich nie mia³o, co najwy¿ej nie zyska³o, natomiast straci³o te 1,5 mil z³ bo one by³y w bud¿ecie.

stachud

4 kwiecień 2018 22:46

A nauczycielom dali po 100z³. ¯eby zarobili tyle co dosta³a z³odzijka Zalewska 72 000z³ to musieli by 70 lat pracowaæ. Kpina z nauczycieli. Nikt w Polsce ciê¿ko nie pracuje tylko pisowskie z³odzieje. Ile¿ to siê oni napracowali.

zgryz3

4 kwiecień 2018 22:41

Ca³ujcie mnie w dupê z waszymi smarkatymi przekomarzankami. Za zwyk³± pracê nale¿y siê PENSJA, nie nagrody. Ja przez prawie 40 lat pracy jako siekierkowy, potem pilarz w lesie NIGDY nie dosta³em ¿adnej nagrody. S±dzicie, ¿e wy, dziady jedne, harowali¶cie przez rok wiêcej ni¿ ja przez 40? I co¶cie wyharowali? Bardak w kraju, opieka lekarska - katastrofa, ci, którzy wyjechali za prac± ani my¶l± wracaæ do Polski, no i zepsuta opinia Polski na ca³ym ¶wiecie. Za to nagrody???!!! Kudwa wasza maæ, pisowata zarazo!

dornjuan

4 kwiecień 2018 22:42

So³tysowa do has³a wystarczy nie kra¶æ powinna dodaæ nie da³am rady siê oprzeæ.

adolfiutin11

4 kwiecień 2018 22:40

Za pó³tora roku koopa w ty³ek tym radaktorkom a TVPInfo do likwidacji!!!

Zaloguj siê Skomentuj

4 kwiecień 2018 22:34

Aby oceniæ lub

dociekliwy maz

4 kwiecień 2018 22:25

nazwaæ rachonia redaktorem to jak porównaæ g,,,no z czekolad±