Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

USA. Dwunastu rosyjskich szpiegów oskarżonych o ingerencje w wybory prezydenckie

14 lipiec 2018 05:52
61 10
USA. Dwunastu rosyjskich szpiegów oskarżonych o ingerencje w wybory prezydenckie

Zatwierdzony przez ławę przysięgłych akt oskarżenia składa się z 11 zarzutów. Są wśród nich: zmowa przeciwko Stanom Zjednoczonym, pranie brudnych pieniędzy i próba włamania do baz komisji wyborczych oraz innych amerykańskich instytucji. Zawartość aktu oskarżenia, który jest częścią rosyjskiego śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera, przedstawił na konferencji prasowej zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein.

„Oskarżeni pracują w dwóch jednostkach Głównego Zarządu Wywiadowczego zwanego GRU” - mówił prokurator. W akcie oskarżenia są imiona, nazwiska i funkcje 12 Rosjan oraz szczegółowe dane na temat ich działalności. Rosenstein zaznaczył, że nie postawiono zarzutów żadnym Amerykanom. „Zapoznałem prezydent...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
krynolinka

14 lipiec 2018 05:57

Antoni nadal na Klonowej siê panoszy..

imagistyk

14 lipiec 2018 05:57

Zawstydzaj±ca jest niewdziêczno¶æ Amerykanów : Dziêki Putinowi maj± najlepszego prezydenta od 1776 roku. Trump kroczy od sukcesu do sukcesu . Ma ich wiêcej ni¿ ca³a dynastia Kimów i Mateusz Morawiecki . Dziêki geniuszowi Trumpa ju¿ wkrótce USA skolonizuj± S³oñce . Rosjanie nie ¿±daj± przecie¿ zap³aty za te ogromne sukcesy Trumpa . Bezinteresownie pomogli bli¼niemu swemu chrze¶cijañskiemu konserwaty¶cie jak przysta³o na chrze¶cijan. Wiêc sk±d ta niewdziêczno¶æ ?

bambosz0

14 lipiec 2018 05:56

chichot dyplomacji...poziom szko³y podstawowej. Trumpowe dyrdyma³y + durnowato¶æ onych tropicieli to dla mnie zagadka : kiedy to "mocarstwo"padnie na R Y J ? bo ¿e przed 2030 to pewne...

psyhodelic

14 lipiec 2018 05:56

Kino Akcji Tu fabu³a przegrywa z realem . Juz nie Chuck , czy Rambo w pojedynkê wygrywa z Sovietami ,ale kilu m³odzieniaszków z Rosji wybiera Ameryce prezydenta i to jest wyborne panie Hawranek

Zaloguj siê Skomentuj

14 lipiec 2018 05:55

Aby oceniæ lub

nikki124

14 lipiec 2018 05:54

Je¿eli ingerencja szpiegowska polega na rozpowszechnianiu prawdy wyborczej o polityce i daniu mo¿liwo¶ci wolnym obywatelom Stanów Zjednoczonych do dokonania wolnego wyboru wyborczego, to jest ona jak najbardziej wskazana. Wydawaæ mog³oby siê, ¿e amerykañski naród jest traktowany przez swoich przywódców pañstwowych jak ..." stado baranów ".

lecho65

14 lipiec 2018 05:53

Jako¶ dziwnie mi to pasuje do ta¶m z restauracji ,,U Sowy" i dzia³alno¶ci Antoniego M. oraz próba rozbicia UE przez Pis.

aa1000

14 lipiec 2018 05:52

A w Najja¶niejszej GRU nie musi mieæ ¿adnej siatki. Tak sami z siebie wszystko publikujemy, obalamy zakupy uzbrojenia, wyrzucamy genera³ów i kropimy ¶wiêcon± wod±.

fakiba

14 lipiec 2018 05:52

A Trump oczywi¶cie o niczym nie "wiedzia³ " , bidulek

lubat

14 lipiec 2018 05:52

"Po og³oszeniu zarzutów pod adresem 12 Rosjan politycy Partii Demokratycznej wezwali Donalda Trumpa, by odwo³a³ planowane na poniedzia³ek spotkanie z prezydentem W³adimirem Putinem" I to wystarczy za ca³y komentarz!