Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wójt Grunwaldu stracił urząd po 28 latach. Wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości [WYBORY 2018]

5 listopad 2018 11:42
84 9

Henryk Kacprzyk był wójtem gminy Grunwald nieprzerwanie od 28 lat. Jest uważany za pomysłodawcę Dni Grunwaldu, podczas których rokrocznie organizowane są inscenizacje polsko-litewskiej bitwy z Krzyżakami z 1410 roku. W tym roku skończą się rządy Henryka Kacprzyka, którego następcą zostanie Adam Szczepkowski.

Po I turze wyborów samorządowych 2018 Henryk Kacprzyk mógł liczyć na kolejne zwycięstwo - otrzymał aż 45,40 proc. głosów i znacznie wyprzedził swojego głównego konkurenta. Adam Szczepkowski, który w głosowaniu 21 października zdobył drugie miejsce, otrzymał 29,68 proc. głosów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
174pit

5 listopad 2018 11:47

Teraz pisiory bêd± twierdziæ, ¿e wygrali bitwê pod Grunwaldem. Coroczna inscenizacja bitwy bêdzie zaczynaæ siê od apelu smoleñskiego, a na lekcjach historii bêdzie siê uczyæ, ¿e na czele wojsk polsko-litewskich stali Jagie³³o, Witold i Kaczyñscy

pollion1

5 listopad 2018 11:47

Bitwê pod Grunwaldem wygrywa PiS pod wodz± ma³ego ¶mierdz±cego gnoma ....Kaczyñski walczy³ i pod Warn± i pod Odess± a nawet zak³ada³ solidarno¶æ pod matki sukienk± ...... sanitariuszk± z Powstania Warszawskiego które odby³o siê w lasach skierniewickich ...ciemny lud wszystko kupi a przynajmniej 36% tego luda

wawiak57

5 listopad 2018 11:46

No to w koñcu PIS bêdzie móg³ postawiæ w Grunwaldzie 50 metrowy pomnik prezesa w zbroi patrz±cego na pokonanych Krzy¿aków.

kemor234

5 listopad 2018 11:46

Trza by teraz zdolnego malarza, dla namalowania nowej "bitwy pod Grunwaldem".

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 11:45

Aby oceniæ lub

xynat

5 listopad 2018 11:44

No i niestety tym razem Polska przegra³a bitwê pod Grunwaldem.

ochujek

5 listopad 2018 11:44

Nareszcie krzy¿acy wygrali tê bitwê.

zigzaur

5 listopad 2018 11:44

Sprawiedliwo¶æ ma byæ. Pod Grunwaldem walczy³o nie tylko rycerstwo. Tak¿e knechty i ciury. Im te¿ siê nale¿y wójt, chocia¿ raz.

antropoid

5 listopad 2018 11:43

Tak to ju¿ bywa - w jednym miejscach m±drzej±, w innych g³upiej± - jak w Wadowicach, czy Grunwaldzie.