Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Władze państwowe reagują na atak nożownika na Pawła Adamowicza. "Zwykle się różnimy, ale..."

13 styczeń 2019 20:47
1077 13

Zwierzchnik policji minister Joachim Brudziński w rozmowie telefonicznej z TVN24 nazwał atak "niewytłumaczalny akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa". Dodał, że finał Wielkiej Orkiestry "kojarzy się z dobrem, z czymś radosnym, pozytywnym". - Jestem pełen nadziei, że nie dojdzie do sytuacji dramatycznej, że ta walka o życie i zdrowie pana prezydenta zakończy się sukcesem - powiedział szef MSWiA.

- W tej chwili pozostaje nam tylko pana prezydenta otoczyć dobrymi myślami i modlitwą, i życzyć mu, żeby powrócił do zdrowia - mówił Brudziński. Podobne słowa zamieścił na swoim koncie na Twitterze.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
obserwatorfiubziu

13 styczeń 2019 20:51

PISOWSKIE JE£OPY TERAZ SIÊ KAJACIE NA TWITERACH, A CA£Y CZAS UDAJ¡C NIEWINI¡TKA PRZYZWALACIE FASZYSTOWSKIM MENDOM, KIBOLOM, ATAKOWAÆ SPOKOJNYCH LUDZI, DZIECI, KOBIETY JAK BY£O DOTYCHCZAS!! MO¯E TO SPOTKAÆ TAK¯E WAS! POLICJO ZACZNIJ MY¦LEÆ I DZIA£AÆ, NIE WYKONUJCIE POLECEÑ IDIOTÓW POLITYCZNYCH, CYMBA£A STRATEGICZNEGO I JEGO MAFII!

radeberger

13 styczeń 2019 20:51

Od lat s±czy siê jad z Nowowiejskiej. Takie wydarzenie by³o tylko kwesti± czasu.

Zaloguj siê Skomentuj

13 styczeń 2019 20:50

Aby oceniæ lub

jaela

13 styczeń 2019 20:50

Tzw. w³adze pañstwowe jak i KK s± odpowiedzialne za to co siê sta³o.

H2O H2O

13 styczeń 2019 20:50

To jeszcze wstrzymajcie swoich trolli to uwierzê w te deklaracje. Zdrowia Panie Prezydencie!

dcag

13 styczeń 2019 20:50

Historia sie powtarza....... Narutowicz,...., wci±¿ otrzymywa³ listy z pogró¿kami. Eskalacja agresji wymierzonej przeciwko prezydentowi siêgnê³a zenitu 16 grudnia, kiedy podczas wizyty w galerii „Zachêta” Narutowicz zosta³ zastrzelony przez powi±zanego z endecj± malarza Eligiusza Niewiadomskiego.# „Kurier Polski” pisa³, i¿ „p³omieñ do pochodni [Niewiadomskiego] wyszed³ z tej atmosfery nienawi¶ci i gwa³tu, któr± wytworzy³y z³e duchy Polski w dniach ostatnich”[27].

Andrzej Kalinowski

13 styczeń 2019 20:49

Tak się kończy atakowanie sądów przez PIS

ext

13 styczeń 2019 20:49

Pisowcy teraz bêd± robiæ z siebie rozmodlonych, wspó³czuj±cych pobratyñców, a to w³a¶nie im zawdziêczamy kolejny skandal, potwierdzaj±cy kompletny rozk³ad tego kraju. PiSowców nale¿y wykluczyæ z mo¿liwo¶ci kandydowania na wszelkie urzêdy. Dopiero wtedy w Polsce bêdzie szansa na faktyczn± zmianê sytuacji.

Jożin Bażin

13 styczeń 2019 20:48

Pinokio ty nie tylko się róznisz, ty szczujesz!

cmochall

13 styczeń 2019 20:48

Dobrze ze rzadzacy sie ockneli. Jezyk nienawisci prawicy zbiera efekty , niestety.

Jo¿in Ba¿in

13 styczeń 2019 20:48

Pinokio ty nie tylko siê róznisz, ty szczujesz!

jaela

13 styczeń 2019 20:47

Tzw. władze państwowe jak i KK są odpowiedzialne za to co się stało.

H2O H2O

13 styczeń 2019 20:47

To jeszcze wstrzymajcie swoich trolli to uwierzę w te deklaracje. Zdrowia Panie Prezydencie!