Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

W Święto Niepodległości 11 listopada Donald Tusk jednak będzie w Warszawie

5 listopad 2018 19:01
195 9
W Święto Niepodległości 11 listopada Donald Tusk jednak będzie w Warszawie

Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że potem zamierza uczestniczyć w obchodach państwowych organizowanych w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dzień wcześniej weźmie udział w łódzkich obchodach Święta Niepodległości.

Były premier wyjaśnił, że "weźmie udział w obchodach nie tylko dlatego, że został zaproszony przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale przede wszystkim dlatego, że jest Polakiem i jego miejsce jest w tym szczególnym dniu w stolicy Polski".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
fury11

5 listopad 2018 19:06

Odbierze PiSowi show.

komentarz

5 listopad 2018 19:06

Pisie syny obrzydzi³y mi ¦wiêto Niepodleg³o¶ci.

def11

5 listopad 2018 19:05

Przewidujê u prezesa nag³y nawrót choroby kolanowej :)

elzbietttta

5 listopad 2018 19:04

„S³yszê” dzi¶ na ró¿nych forach taki kwik pisich zwolenników, ¿e a¿ uszy bol±. Znaczy siê blady strach pad³ na prezesa&co, skoro rzucono do ataku tylu wieprzków z chlewika.

xsawer

5 listopad 2018 19:03

"Przewodnicz±cy Rady Europejskiej zamierza pojawiæ siê w stolicy rano." -Wydaje mi siê, ¿e pewien pan z ¯oliborza aby zaistnieæ w przestrzeni publicznej bêdzie musia³ zamówiæ sobie budzenie aby nie ockn±æ siê oko³o po³udnia.

Anna Krotowska

5 listopad 2018 19:03

Przynajmniej on jest duma narodowa!

mozart

5 listopad 2018 19:02

Donald Tusk jak Józef Piłsudski

mejerewa

5 listopad 2018 19:02

Przyjedzie i dziêki temu choæ jeden m±¿ stanu bêdzie tego dnia w Warszawie.

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 19:02

Aby oceniæ lub