Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ważna deklaracja szefa SLD, Schetyna zyskał sojusznika. Ale nie obyło się też bez złośliwości

22 maj 2018 07:37
74 9

- Uznaję liderostwo Grzegorza Schetyny jako lidera opozycji w Polsce, ale liderostwo to również jest odpowiedzialność: dzwonienie, komunikowanie się, rozmowa. I tego Grzegorzu życzy ci twój kolega Włodzimierz - mówił w Radiu ZET przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził też, że widzi szansę na koalicję wszystkich partii opozycyjnych przeciwko PiS w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
sarna291

22 maj 2018 07:42

niech SLD powie jaki ma program, jaki ma stosunek do dominacji KK , religii, konkordatu, pisowskich konstytucyjnych przestêpców, do aborcji, in vitro, a nie glêdzi nam o koalicji i Schetynie. Czarzasty ma chyba jakie¶ kompleksy, ale niech dbaj± o to by dostac sie do sejmu, a nie o sojuszach , nikogo to nie obchodzi. Kazdy powinien isc pod w³asnym szyldem.

sailor2016

22 maj 2018 07:41

Czarzasty lepiej niech jasno powie jaki jego partia ma stosunek do watykañskiego okupanta gdy¿ to jest najwa¿niejsze. Nie by³o by piSSlamu gdyby nie poparcie KK, który teraz za swoje poparcie zbiera ¶mietankê w postaci milionowych dotacji. Tym bardziej, ¿e SLD w przesz³o¶ci ju¿ kolaborowa³o z KK i zostali przez nich wydymani.

ziggybum

22 maj 2018 07:41

Na pewno lepiej jest pokazaæ dzia³anie i program SLD je¶li siê jest w parlamencie i nie daje siê dzieliæ i rz±dziæ przez Pokurcza, jak teraz. Ale. Ten program musi wreszcie obejmowaæ ograniczenie przywilejów ko¶cio³a w Polsce (wyrzucenie religii ze szkó³, opodatkowanie ko¶cio³a itd.), liberalizacjê prawa aborcyjnego, uchwalenie zwi±zków partnerskich - tak aby zrównowa¿yæ w gruncie rzeczy konserwatywny, ciemny ¶wiatopogl±dowo program PO.

jady51

22 maj 2018 07:40

To fatalnie, ¿e uznaje, bo akurat Schetyna jest kiepskim liderem...

krynolinka

22 maj 2018 07:40

Trzaskowskiemu to Madzia przemycona w szufladzie na bieliznê to mo¿e guziki do koszuli co najwy¿ej przyszywaæ. Wiêcej pokory panie W³odku..Ludzie nie maj± kurzej pamiêci.

antirussia81

22 maj 2018 07:39

Zawsze siê zarzeka³em, ¿e w ¿yciu nie zag³osujê na postkomunistów. Ale dzi¶ zag³osowa³bym nawet na skarpetki Gomu³ki, byle tylko odsun±æ od w³adzy pisich synów.

Zaloguj siê Skomentuj

22 maj 2018 07:39

Aby oceniæ lub

piramidopolopirynowicz

22 maj 2018 07:38

Czarzasty zna swoje miejsce w szeregu. Mówi o tym g³o¶no, bez wstydu, nie udaje kogo¶ innego. Zas³uguje to na szacunek. Podoba mi siê to. Milion razy bardziej wola³bym zgubiæ z Czarzastym, ni¿ znale¼æ z Kaczyñskim.

obinobi

22 maj 2018 07:37

Oj to sobie SLD lidera opozycji znalazła. Lidera który na prezydenta Wrocławia proponuję fana katolickiego szariatu w wykonano Ordo Iuris Ujazdowskiego. SLD właśnie wsiadło do pociągu o nazwie Samobójcy opozycji. Właśnie dosypaliście węgiel i jedziecie szybciej ku przepaści.