Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wildstein i Bujak w kapitule Orderu Orła Białego. Będą decydować, kto zasługuje na odznaczenie

5 czerwiec 2018 08:28
112 10
Wildstein i Bujak w kapitule Orderu Orła Białego. Będą decydować, kto zasługuje na odznaczenie

Bronisław Wildstein jest kawalerem orderu od 2016 roku. Prawicowy publicysta, były szef TVP, został uhonorowany "za znamienite zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dziennikarskiej". Fotograf Adam Bujak odebrał order rok później "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury chrześcijańskiej".

O powierzeniu im miejsca w kapitule orderu, w której zasiadaniu mogą zasiadać wyłącznie jego kawalerowie, zdecydowali członkowie kapituły - Zofia Romaszewska, Michał Kleiber, Bogusław Nizieński i Michał Lorenc, dla którego było to ostanie posiedzenie. Tym samym pięcioosobowy skład kapituły orderu zo...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
tadec

5 czerwiec 2018 08:35

A redaktor Jachowicz na sam przyklad? Albo EU posel Syriusz- Wolski ,co to cierzpi na wygnaniu dla Polski.

jula1mt

5 czerwiec 2018 08:35

Taka kapitu³a Ordery Or³a Bia³ego bêdzie przyznawa³a podobnym sobie skur…...synkom !!!!!!!!

krotkizzoliborza

5 czerwiec 2018 08:34

¯adna strata, ta kapitu³a to i tak teraz zwyk³y chlew.

miniorek

5 czerwiec 2018 08:33

Kiedy my to towarzystwo pogonimy w koñcu....

taroudant

5 czerwiec 2018 08:32

¯aden cz³owiek honoru nie przyjmie odznaczenia ad tej grupki towarzyszy pissdzielskich.

Zaloguj siê Skomentuj

5 czerwiec 2018 08:31

Aby oceniæ lub

def11

5 czerwiec 2018 08:30

"Wspólnie z Andrzejem Dud± bêd± decydowaæ, komu nale¿y..." dobre :) prezes

evergreen111

5 czerwiec 2018 08:29

A Piotrowicz? Dlaczego nie najwiêkszy polski demokrata, Piotrowicz???

nabbuko

5 czerwiec 2018 08:29

Wildstein bêdzie pewnie przepytywa³ kandydatów ze znajomo¶ci swoich ksi±¿ek.

nabbuko

5 czerwiec 2018 08:28

Wildstein będzie pewnie przepytywał kandydatów ze znajomości swoich książek.