Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest wniosek o impeachment Donalda Trumpa

14 lipiec 2017 05:09
95 0

Wniosek o postawianie prezydenta Trumpa przed s¹dem Kongresu, kongresman Sherman uzasadni³ zarzutem utrudniania œledztwa przez prezydenta.

Wniosek demokraty z Kalifornii, zdaniem nawet najbardziej zaciek³ych przeciwników Trumpa, jest przedwczesny. Robert Mueller, specjalny prokurator powo³any do wyjaœnienia wszystkich zarzutów zwi¹zanych z podejrzeniami kontaktów otoczenia Trumpa z w³adzami rosyjskimi oraz wywierania presji przez prezy...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0