Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wolne 12 listopada? Sejm będzie dziś głosować nad projektem PiS. Decyzja po 14:00

7 listopad 2018 12:16
58 6

Projekt ustawy o Święcie Narodowym, które ma przypaść na dzień 12 listopada, wywołał wiele kontrowersji. Był to pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli, aby Polacy mieli jeden dzień wolny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, którą świętować będziemy w niedzielę.

Początkowa wersja ustawy zawierała zapis, według którego 12 listopada sklepy będą mogły być otwarte. Sprzeciwił się temu Senat, który chciał, aby osoby pracujące w sklepach i galeriach handlowych również miały wolne. Do projektu ustawy wprowadzono poprawki, nad którymi Sejm musi pochylić się jeszcze...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
extrafresh

7 listopad 2018 12:21

D³ugoPiS jeszcze nie wie co, ale obieca³, ¿e podpiszê!

Zaloguj siê Skomentuj

7 listopad 2018 12:20

Aby oceniæ lub

justas32

7 listopad 2018 12:19

I kolejne miliardy strat w plecy - a mot³och siê cieszy ...

mejerewa

7 listopad 2018 12:18

Czy 12 listopada bêdzie dniem wolnym od pracy? Sejm ma zadecydowaæ o tym ju¿ dzisiaj. "JU¯" - bior±c pod uwagê, ¿e pracodawca musi z wyprzedzeniem organizowaæ pracê podw³adnym, planowaæ pracê w systemie dy¿urów, op³acaæ inaczej pracê w dni ¶wi±teczne, to faktycznie pos³owie siê postarali odebraæ mu mo¿liwo¶æ funkcjonowania zgodnie z prawem. Od trzech lat pierdz± w sejmowe sto³ki, ale i tak ustawê przyjmuj± na 5 dni przed terminem obowi±zywania. Zaiste wybitne umys³y uchwalaj± nam prawo.

Oceniono 3 razy

7 listopad 2018 12:17

DługoPiS jeszcze nie wie co, ale obiecał, że podpiszę!

mejerewa

7 listopad 2018 12:17

Czy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy? Sejm ma zadecydować o tym już dzisiaj. "JUŻ" - biorąc pod uwagę, że pracodawca musi z wyprzedzeniem organizować pracę podwładnym, planować pracę w systemie dyżurów, opłacać inaczej pracę w dni świąteczne, to faktycznie posłowie się postarali odebrać mu możliwość funkcjonowania zgodnie z prawem. Od trzech lat pierdzą w sejmowe stołki, ale i tak ustawę przyjmują na 5 dni przed terminem obowiązywania. Zaiste wybitne umysły uchwalają nam prawo.