Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybitni specjaliści od trudnych operacji. To oni walczą o życie Pawła Adamowicza

14 styczeń 2019 12:31
1149 6

Nad życiem i zdrowiem Pawła Adamowicza czuwa ośmioosobowy zespół specjalistów.

- mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
kadykianus

14 styczeń 2019 12:36

Niefortunne okre¶lenie "samoistnej ci±¿y". Chodzi o to, ¿e zdo³a³a zaj¶æ w ci±¿e naturalnie (in vivo) pomimo tak powa¿nej choroby, bez konieczno¶ci zap³odnienia pozaustrojowego (in vitro).

koment22

14 styczeń 2019 12:36

Najlepsze us³ysza³em wczoraj w jednej z relacji. "Lekarze wybiegli przed SOR w oczekiwaniu na prezydenta. Pozostali pacjenci opu¶cili to miejsce". Pomy¶la³em wtedy, ¿e jednak polska s³u¿ba zdrowia dzia³a jak nale¿y, lekarze wypatruj± swoich pacjentów i staraj± siê pomóc. Zgony zwyk³ych osób i bezdomnych przed SORem musia³y byæ dzie³em zwyk³ego przypadku.

0apud0

14 styczeń 2019 12:35

Je¶li dosz³o do ¶mierci mózgu z niedotlenienia to ¿aden specjalista nic nie pomo¿e :( Mam oczywi¶cie nadziejê, ¿e to siê nie sta³o, ale nie wygl±da to wszystko dobrze.

wiechuc

14 styczeń 2019 12:34

A co na to Kry¶ka Sa³atka... Paw³owicz?

Zaloguj siê Skomentuj

14 styczeń 2019 12:33

Aby oceniæ lub

andrew1507

14 styczeń 2019 12:32

A moim zdaniem kaczyzm jest równie¿ odpowiedzialny za tragedie Pana Adamowicza. Idzcie gremialnie do ka¿dych wyborów aby wykarczowaæ pis. Wyborco Twoja kartka wyborcza to ¶mieræ kaczyzmu i pis.....