Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory we Francji: Emmanuel Macron prezydentem

8 maj 2017 02:44
357 0

We Francji zako�czy�a si� druga tura wybor�w prezydenckich. Prezydentem zosta� centrysta Emmanuel Macron.

Gratulacje niezale�nemu politykowi centrowemu Emmanuelowi Macronowi, kt�ry zdoby� w niedziel� 66,06 proc. g�os�w w II turze wybor�w prezydenckich we Francji z�o�yli te� minister spraw zagranicznych Boris Johnson, kt�ry nazwa� zwyci�stwo Macrona "osza�amiaj�cym sukcesem" i wyrazi� nadziej�, i� "oba k...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0