Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory samorządowe 2018. Dziś debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Gdzie oglądać?

12 październik 2018 04:42
83 8

Wybory samorządowe 2018. Debatę kandydatów na prezydenta Warszawy poprowadzi wspólnie troje dziennikarzy: Edyta Lewandowska z TVP Info, Igor Sokołowski z TVN24 oraz Piotr Witwicki z Polsat News - wyjaśnia Paweł Gajewski, pełnomocnik Zarządu TVP do spraw wyborów. Każdy zada po dwa pytania. Pierwsze zada przedstawiciel TVP, drugie TVN a trzecie Polsatu. Każdy z kandydatów będzie miał 45 sekund na odpowiedź oraz 30 sekund na ripostę. Będzie też czas na swobodną wypowiedź na koniec debaty.

O kolejności zadawania pytań zadecydowało losowanie. Podobnie jest w przypadku odpowiedzi. Tej, jako pierwszy udzieli Jan Potocki z komitetu wyborczego II Rzeczpospolita Polska. Kolejność udzielania odpowiedzi na każde z pytań jest inna. Serię odpowiedzi zakończy kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
Aaxa Axxa

10 grudzień 2018 10:17

Przecie¿ to oczywiste ¿e Jaki wygra.

Dagna Kowalczyk

10 grudzień 2018 16:24

Najwa¿niejsze to ruszyæ ty³ek i i¶æ g³osowaæ.

yosemitesam

10 grudzień 2018 08:02

PiSowcy s± zbyt pewni wygranej Jakiego, skoro do prowadzenia debaty zaprosili redaktora z wra¿ego TVNu. Albo ju¿ wiedz± kto bêdzie "liczy³" g³osy...

sparky6

10 grudzień 2018 08:08

Zauwa¿yli¶cie, ¿e po pognaniu Kozlovskiej totalnym jakby nagle zabrak³o kasy na spêdy, koncerty i darmowe ¶wieczki?

lottare21

10 grudzień 2018 07:53

Trzeba pamiêtaæ, ¿e pan Patryk Jaki nie wzi±³ siê znik±d. On reprezentuje Kaczyñskiego, Ziobro. To jest ten sam chlew z Macierewiczem , Szyszko, Jurgielem. Tych ostatnich w rz±dzie (chwilowo?) nie ma, ale co napsuli wszyscy wiemy. Brak uzbrojenia, wycinka puszczy, przetrzebione stadniny i ba³agan w ARiMR.

lajosz3

10 grudzień 2018 07:44

Komuna (niby) pad³a, a TVP, TVN24 i Polsat News nadal s±dz±, ¿e nie-warszawiaków, czyli ca³± resztê Polski interesuje kto bêdzie pobiera³ pensjê prezydenta Warszawy. Otó¿ ¶miem twierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszo¶æ Polaków ma to g³êboko w d_pie. Co wiêcej, ... uwa¿am, ¿e oko³o 60-70% Warszawiaków te¿ ma na to wywalone.

Zaloguj siê Skomentuj

10 grudzień 2018 07:20

Aby oceniæ lub

mrpens

10 grudzień 2018 07:20

Rafalala dzidzia pierniki