Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory samorządowe 2018. Jarosław Kaczyński w Gdańsku o "Solidarności": Miałem malutki udział

21 wrzesień 2018 17:14
75 7

- Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, sprawiedliwej, solidarnej, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu. Chcemy prawdziwej i silnej Rzeczypospolitej- przekonywał Kaczyński.

- Musimy otworzyć drogę do prawdziwej Rzeczypospolitej, która wyrasta z pięknej tradycji jaką także była "Solidarność" - dodał.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
peowca888

21 wrzesień 2018 17:19

"My nie idziemy do wyborów po zaszczyty, my idziemy po to, aby s³u¿yæ Polakom " cholerny zaklamany pisdzieI, miliardy na nagrody "bo sie nalezy" i nie po zaszczyty idzie!!!

Miros³aw Jankowski

21 wrzesień 2018 17:18

Sk±po obdarzony wzrostem mia³ malutki wk³ad poniewa¿ biedaczek siedzia³ w szafie i przez maleñk± dziurê od klucza ogl±da³ telewizjê gdzie komentowano wydarzenia w Gdañsku

Zaloguj siê Skomentuj

21 wrzesień 2018 17:17

Aby oceniæ lub

ryslew2061

21 wrzesień 2018 17:17

. "Bra³ udzia³ w tej operacji, i to znacz±cy udzia³, mój ¶wiêtej pamiêci brat. Jaki¶ tam malutki tak¿e i ja". Nawet wiadomo jaki: podsadza³ brata do skoku przez p³ot!

rodakzusa

21 wrzesień 2018 17:16

ten klamca chyba do ostatniego swojego tchnienia nie przestanie bredzic i klamac

krynolinka

21 wrzesień 2018 17:15

Malutki by³e¶, jeste¶ i bêdziesz.

Elfi A

21 wrzesień 2018 17:14

Malutki to ty masz mózg cz³owieku..