Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory samorządowe 2018. Robert Biedroń uderza w Barbarę Nowacką: Tresowaliście ją przez kilka miesięcy

11 październik 2018 14:27
111 9
Wybory samorządowe 2018. Robert Biedroń uderza w Barbarę Nowacką: Tresowaliście ją przez kilka miesięcy

- Tresowaliście przez kilka miesięcy Barbarę Nowacką, żeby dołączyła do Koalicji Obywatelskiej - zwrócił się do Dominiki Wielowieyskiej Robert Biedroń. Gość Poranka w Radiu TOK FM mówił, że nie widzi szans na zjednoczenie lewicy pod skrzydłami PO.

- Jest dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej i ma takie same notowania, albo nawet i mniejsze o 6 proc. w niektórych sondażach niż wcześniej - mówił dalej o Nowackiej Biedroń. -Przyłączyła się do KO, do czego też pani apeluje. Bez sensu - uznał.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 18:43

Aby oceniæ lub

sonix24

10 listopad 2018 18:44

S± inne obszary w które bez lito¶ci mo¿na waliæ jak w bêben. Ale w Nowack±?! Robercie och³oñ!

muzoman

10 listopad 2018 18:21

Barbara Nowacka dobrze siê zapowiada³a ale chyba siê zapl±ta³a w szukaniu swojego miejsca w polityce.

hipis3308

10 listopad 2018 18:43

Biedroñ id±c do re¿imowej tv i mówi±c o tresurze Nowackiej, my¶lami ju¿ by³ na kolanach przed Kaczyñskim, a prezes przebrany za dominê, bato¿y go pejczem po nagim ty³ku. Atakuj±c jednocz±c± siê opozycjê i kumaj±c siê z PiS, Biedroñ skoñczy wkrótce tak jak Palikot.

ziggybam

10 listopad 2018 18:21

Biedroñ, jak masz zamiar os³abiaæ jedyny blok, który ma w tej chwili szanse pokonaæ PiSowsk± bandê, to - za przeproszeniem - spieprzaj dziadu.

owca888

10 listopad 2018 18:09

Kibicujê panu od pocz±tku za¿arcie, ale wypowiedzi± o Nowackiej bardzo mnie pan rozczarowa³. Do cholery, to NIE JEST CZAS NA K£ÓTNIE, jak tu kto¶ juz napisa³. A¿ nie wierzê, ju¿ sodówa?

nabbuko

10 listopad 2018 17:53

Ech czerscy debile... To w was uderza Biedroñ. Nowacka jest wasz± ofiar±! I waszych idiotycznych rojeñ, ¿e ten wyszczerzony pó³g³owek Schetyna mo¿e pokonaæ pis. Jak on ma to zrobiæ sokoro o i jego kumple s± najwa¿niejsz± przyczyn± wygranej pis?

dgb1973

10 listopad 2018 17:42

Panie Biedroñ, w³asnie straci³ Pan bardzo wiele w moich oczach. Nie czas i nie miejsce na tego typu teksty!!!!

antropoid

10 listopad 2018 17:13

Ok³adajcie siê miêdzy sob± lewicowcy dalej - katotalibom w to graj.