Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory samorządowe 2018. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

9 sierpień 2018 05:00
85 8
Wybory samorządowe 2018. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Kto może wydawać karty do głosowania i liczyć głosy?

Zgodnie z nowymi przepisami członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych 2018 może zostać osoba, która spełnia dwa warunki. Po pierwsze, musi być to osoba, która została ujęta w rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się komisja, w której ta osoba chciał...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
psycholog11

8 wrzesień 2018 10:56

Podstawowe pytania przy wyborach bêdzie takie. Czyj elektorat siê bardziej zmobilizuje?

miets1

8 wrzesień 2018 09:16

Ale brednie. Ale¶my sobie redaktorów i prawników wykszta³cili.

parapsychopatolog

8 wrzesień 2018 08:46

No dobra, ale jak zostaæ cz³onkiem komisji? Czy artyku³ to wyja¶nia?

Zaloguj siê Skomentuj

8 wrzesień 2018 10:56

Aby oceniæ lub

nuclearsnake

8 wrzesień 2018 08:01

te urny postawiono w ko¶ciele, aby by³a pewno¶æ, ¿e grzeszne g³osy nie oddane na PiS nie bêd± siê liczy³y, czy wydano jaki¶ Prawy i Sprawiedliwy nakaz, aby przybytki wyborcze dekorowaæ dewocjonaliami w celu podkre¶lenia rozdzia³u ko¶cio³a od pañstwa i ku pokrzepieniu PiSiorów komisji wyborczej w ich misji s³u¿enia Resortowemu Dzieci±tku z ¯oliborza?

zdzich02

8 wrzesień 2018 07:46

Podobno protoko³y wyborcze s± ju¿ wydrukowane, czekaj± tylko na podpisy. PiS uzyska³o podobno 99% poparcia.

numerata 111

8 wrzesień 2018 09:27

Jak zostaæ cz³onkiem komisji wyborczej? Po przeczytaniu artyku³u nadal nie wiem.

gervee

8 wrzesień 2018 07:22

Mam ogromne w±tpliwo¶ci czy sympatycy PIS "nie sfa³szuj± protoko³ów" z obwodowych komisji wyborczych i nie wpisz± tam prawdy ;).